I januari 2019 införde Sverige ett nytt licenssystem som ersatte det tidigare statliga monopolet på pengaspel. Den nya spelmarknaden har lett till ökade skatteintäkter till Sverige, men spelbolagen rapporterar in minskade intäkter under årets första kvartal.  

Nya siffror från Skatteverket och Spelinspektionen visar att intäkterna från Sveriges totala spelmarknad uppgick till 6 miljarder kronor det första kvartalet 2019. Resultatet omfattar både landbaserade spel och spel på nätet. Siffrorna är baserade på deklarationer från företag med svensk spellicens och är preliminära. Enligt den nya lagen måste spelbolag med svensk licens deklarera en gång i månaden under hela året. Resultatet kan därmed justeras när mer data finns att tillgå.

Spelinspektionen noterar att det inte går att jämföra resultatet med det första kvartalet år 2018 eftersom det var innan den nya spellagen trädde i kraft. Flera aktörer som arbetade i den svenska spelbranschen skattade inte i Sverige och därför var siffrorna lägre än idag när spelbolag med svensk licens räknas med i resultatet.

Siffrorna visar att Sveriges reglerade spelmarknad genererade en nettoinkomst på 3,5 miljarder kronor under det första kvartalet 2018. Nettoinkomsten är spelarnas insatser minus vinster. Svenska Spels statligt ägda lotteri och monopolet på landbaserade spelmaskiner genererade en inkomst på 1,4 miljarder kronor medan ytterligare 234 miljoner kronor kom från Svenska Spels fyra landbaserade casinon, Casino Cosmopol.

Trots att det inte går att jämföra resultatet 2019 med 2018 föreslår siffrorna att den nya spellagen har fått svenskarna att kanalisera spelare till lagliga alternativ. Den totala summan på 6 miljarder för den reglerade spelmarknaden under det första kvartalet 2019 är högre än den totala inkomsten från både licensierade och olicensierade aktörer under det första kvartalet 2018. Under den perioden kom 4,1 miljarder kronor från den reglerade marknaden och 1,6 miljarder kom från företag som var registrerade utomlands men aktiva på den svenska spelmarknaden. 

Spelbolagen tappar intäkter

De stora spelbolagen som verkar i Sverige har stora inkomstförluster sedan den nya spellagen började gälla i januari 2019. Analysföretaget Redeye har genomfört en sammanställning [SR.se] som visar att spelbolagens individuella inkomster har minskat. De fyra största aktörerna på den svenska spelmarknaden jämfördes och studien visade att intäkterna minskade med cirka 30 procent under det första kvartalet 2019.

Ekonomiska resultat efter spelregleringen. Foto och licens: Pixabay.com (free use)

Finansiella data. Foto och licens: Pixabay.com (free use)

Spelbolag måste ta större ansvar

Flera nätcasinon som finns listade på casinofeber.se var med i undersökningen. Studien visar att Global Gaming som bland annat driver Ninja Casino har minskat sin omsättning med cirka 30 procent under det första kvartalet 2019 jämfört med det första kvartalet 2018. Förlusten beror på flera förändringar som spelbolag med svensk licens var tvungna att genomföra innan deras nya spellicens beviljades. Vinstmarginalen har försämrats eftersom kundskyddet har ökat.

Den nya spellagen innebär att spelbolag måste ta större ansvar för att skydda kunder mot överdrivet och skadligt spelande.

Förlustgränser måste sättas och digitala spelautomater måste programmeras med en tre sekunders fördröjning mellan varje spelomgång. Förlustgränser gör att det finns ett tak på hur mycket varje enskild spelare kan förlora, en säkerhetsåtgärd som innebär att spelbolagens inkomster minskar.

I början på maj 2019 hade Spelinspektionen beviljat 123 licenser till 78 företag. Vid samma tidpunkt hade Spelpaus, den nationella databasen för självavstängning, 33 000 registrerade personer.

Spelpaus är en del av den nya spellagen och alla spelbolag med svensk licens måste länka till databasen för att inte bötfällas. Genom att registrera sig i databasen kan man stänga av sig helt från spel.

Skattetrycket för de svenska spelbolagen har dessutom ökat sedan årsskiftet. Idag måste samtliga bolag med svensk spellicens betala 18 procent i skatt på spelen. En annan orsak till de minskade inkomsterna beror på att Svenska Spel har startat sitt eget nätcasino och därmed tagit andelar av marknaden.