Alternativet till Wikipedia

Kategori: Medicin

Spikproteiner i rött som sitter på SARS-CoV-2.

Spikproteiner

Spikproteiner är en viktig del av virusets struktur och fungerar som en nyckel till att ett virus kan infektera en människokropp. Nyligen har spikproteiner blivit allt mer relevanta eftersom de är en central del av den nya Covid-19-viruset. Dessa proteiner är utformade för att bryta ner människokroppens försvarssystem och infektera celler.

Bild: Spikproteiner i rött som sitter på viruset SARS-CoV-2. Illustration: CDC, Alissa Eckert, MS och Dan Higgins, MAM. Licens: Public Domain

När dessa toxiska proteiner tränger in i en människokropp, kan de orsaka skador på våra viktiga organ, inklusive lungor, hjärta och blodkärl. De kan också störa viktiga immunfunktioner och leda till en ökad risk för sjukdomar.

Studier har visat att ”spike proteins” (eng) kan orsaka skador på hjärtmuskelceller och leda till hjärtsvikt. De kan också påverka blodkärlen och leda till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive stroke och hjärtinfarkt.

Dessutom kan dessa giftiga proteiner påverka vår lungfunktion och orsaka allvarliga lungskador, inklusive lunginflammation och Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS).

Det är också viktigt att notera att spikproteiner kan leda till en ökad risk för autoimmuna sjukdomar. Människokroppens immunförsvar kan reagera på dessa proteiner som främmande och angripa våra egna kroppsvävnader, vilket kan leda till en autoimmun reaktion.

Förebyggande åtgärder mot spikproteiner

För att undvika dessa faror är det viktigt att skydda sig mot infektioner av virus som bär spikproteiner. En hälsosam livsstil, inklusive en balanserad kost och regelbunden motion, är viktiga faktorer för att stärka kroppens försvarssystem och minska risken för skador från dessa proteiner.

Det är viktigt att fortsätta med forskning kring dessa proteiner och deras effekter på människokroppen för att bättre förstå och bekämpa deras farliga effekter.

Relaterat

 

Spikproteiner i rött som sitter på SARS-CoV-2.

Spikproteiner i rött som sitter på SARS-CoV-2. Illustration: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM. Licens: Public Domain

Samarin

Samarin är ett naturläkemedel som traditionellt används vid tillfällig halsbränna och sur mage. Det tillhör gruppen antacida.

Samarin består till största delen av natriumbikarbonat och neutraliserar en liten mängd magsyra. Samarin Antacid innehåller även kalciumkarbonat vilket ger en bättre syraneutraliserande effekt. Varken natriumbikarbonat eller kalciumkarbonat minskar produktionen av magsyra; för detta behövs protonpumpshämmare eller H2-blockerare.

Historia

Samarin lanserades redan 1923 och har sen dess varit ett av Cederroths viktigaste varumärken. Namnet anspelar, i likhet med hemsamarit, på Jesu liknelse om den barmhärtige samariern (Luk 10: 25-32).

Externa länkar

Källa: Wikipedia

Transpersonell medicin

Transpersonell medicin som begrepp och praktik, har återuppstått som ett resultat av två stora trender:

”Det finns en frustrationen med modellen för skolmedicin, som har haft en ambition att styra den naturliga ordningen [de biologiska och fysiska förutsättningarna] genom att försöka vaccinera bort sjukdomar. Bristen på uppmärksamhet och respekt för känslomässiga och andliga behov hos människor som är sjuka har gjort att man inte nått den framgång man har eftersträvat.” [1]

Den transpersonella psykologin etablerades på 1960-talet, även om rötterna sträcker sig längre tillbaka i tiden. Några förgrundsgestalter är C G Jung, Roberto Assagioli med sin psykosyntes, Anthony Sutich och Abraham Maslow. Andra som bidragit till den transpersonella psykologin är Michael Harner och Stanislav Grof. Det finns i dag en internationell sammanslutning för psykologer m.fl. yrkesgrupper som arbetar med transpersonell terapi: International Transpersonal Association (ITA).

Den underliggande principen för transpersonell medicin är kraften i källor, bortom jaget eller vad vi normalt är överens om rörande verkligheten. Krafter som är tillgängliga för att tas i bruk och användas för att hjälpa till att läka oss själva och andra.

Trans betecknar inte bara ”bortom” (som i transcendent), men också ”över” (som i överföring). Det innebär förändring eller åtgärd. Dessa tre aspekter av transpersonell process: den tvärpersonliga, den extra- eller bortom-personliga och den ständigt föränderliga-personliga, ryms alla i närmandet av tillvägagångssätt för transpersonell medicin.

Transpersonell Terapi [2]

Den transpersonella terapin arbetar utifrån en modell av psyket som omfattar även en andlig dimension som sträcker sig utöver jaggränserna.[3]

Larsons explorativa forskning på den transpersonella relationen i en terapeutisk miljö identifierade resonans som helande metafor. I synnerhet omfattar det:

  • Intensiv satsning på inre upplevelse som spontant initierar ett förändrat medvetandetillstånd
  • Terapeut-klient synkronisering av även små rörelsemönster.
  • Terapeut-klient anpassning till en liknande frekvens noteras av påtaglig förskjutning.
  • Momentan sammanslagning av terapeut-klient självets gränser.
  • Terapeuter ”omedelbar icke-verbal förståelse för klientens obekräftade känslor.”
  • Specifika förnimmelser och / eller känslor somatiska och / eller kinestologiska som uppfattas av terapeuter.

Healing Kropp-Medvetande-Ande

Frank Lawlis och Larry Dossey för fram teorin om ett nytt förhållningssätt till healing i form av att allt hänger samman: kroppen-medvetandet-anden. [3]

1) Lawlis, G.F., (1969) Transpersonal Medicine: A New Approach to Healing Body-Mind-Spirit, 1996 pages 6 & 7
2) Lawlis, GF., (1996)Transpersonell Medicine: En ny metod för Healing Body-Mind-Spirit, sid 69)

3) Lawlis, GF., Dossey, L. (2001), Transpersonal Medicine: The New Approach to Healing Body-Mind-Spirit. SHAMBHALA PUBLICATIONS ISBN: 9781570626265

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén