Transpersonell medicin som begrepp och praktik, har återuppstått som ett resultat av två stora trender:

Det finns en frustrationen med modellen för skolmedicin, som har haft en ambition att styra den naturliga ordningen genom att försöka vaccinera bort sjukdomar. Bristen på uppmärksamhet och respekt för känslomässiga och andliga behov hos människor som är sjuka har gjort att man inte nått den framgång man har eftersträvat. [1]

Den transpersonella psykologin etablerades på 1960-talet, även om rötterna sträcker sig längre tillbaka i tiden. Några förgrundsgestalter är C G Jung, Roberto Assagioli med sin psykosyntes, Anthony Sutich och Abraham Maslow. Andra som bidragit till den transpersonella psykologin är Michael Harner och Stanislav Grof. Det finns i dag en internationell sammanslutning för psykologer m.fl. yrkesgrupper som arbetar med transpersonell terapi: International Transpersonal Association (ITA).

Den underliggande principen för transpersonell medicin är kraften i källor, bortom jaget eller vad vi normalt är överens om rörande verkligheten. Krafter som är tillgängliga för att tas i bruk och användas för att hjälpa till att läka oss själva och andra.

Trans betecknar inte bara ”bortom” (som i transcendent), men också ”över” (som i överföring). Det innebär förändring eller åtgärd. Dessa tre aspekter av transpersonell process: den tvärpersonliga, den extra- eller bortom-personliga och den ständigt föränderliga-personliga, ryms alla i närmandet av tillvägagångssätt för transpersonell medicin.

Transpersonell Terapi [2]

Den transpersonella terapin arbetar utifrån en modell av psyket som omfattar även en andlig dimension som sträcker sig utöver jaggränserna.[3]

Larsons explorativa forskning på den transpersonella relationen i en terapeutisk miljö identifierade resonans som helande metafor. I synnerhet omfattar det:

  • Intensiv satsning på inre upplevelse som spontant initierar ett förändrat medvetandetillstånd
  • Terapeut-klient synkronisering av även små rörelsemönster.
  • Terapeut-klient anpassning till en liknande frekvens noteras av påtaglig förskjutning.
  • Momentan sammanslagning av terapeut-klient självets gränser.
  • Terapeuter ”omedelbar icke-verbal förståelse för klientens obekräftade känslor.”
  • Specifika förnimmelser och / eller känslor somatiska och / eller kinestologiska som uppfattas av terapeuter.

Healing Kropp-Medvetande-Ande

Frank Lawlis och Larry Dossey för fram teorin om ett nytt förhållningssätt till healing i form av att allt hänger samman: kroppen-medvetandet-anden. [3]

1) Lawlis, G.F.,  (1969) Transpersonal Medicine: A New Approach to Healing Body-Mind-Spirit, 1996 pages 6 & 7
2) Lawlis, GF., (1996)Transpersonell Medicine: En ny metod för Healing Body-Mind-Spirit, sid 69)

3) Lawlis, GF., Dossey, L. (2001), Transpersonal Medicine: The New Approach to Healing Body-Mind-Spirit. SHAMBHALA PUBLICATIONS  ISBN: 9781570626265