Alternativet till Wikipedia

Kategori: Hälsa Sida 2 av 3

Plötslig sportbarnsdöd och energidrycker

Plötslig sportbarnsdöd är ett ord som myntades 2005 och betecknar dödsfall bland barn vid sportutövning beroende på bl.a. tidigare okänt hjärtproblem. Så beskrevs problemet 2005.

Senare framställdes hypotesen att plötslig sportbarnsdöd kan vara relaterade till energidrycker och ämnet taurin som påverkar hjärtat. Studier gav stöd för uppfattningen.

Aftonbladet 2005 - Plötslig sportbarnsdöd

Aftonbladet 2005 – Plötslig sportbarnsdöd

Under första halvan av 2005 hade sex svenska barn och ungdomar avlidit i plötslig sportbarnsdöd i samband med idrott. Den 16 maj 2005 avled två pojkar i samband med fotbollsträning, en i Malmö och en i Älvsjö i södra Stockholm. Tidigare 2005 dog tre unga i samband med fotbollsspel: en elvaåring i Landskrona, en tioåring i Stockholm och en 15-åring i Norrköping. Den 17 februari 2005 avled en 15-årig hockeyspelare efter en match i Umeå.

Plötslig sportbarnsdöd och studier

”Barn till föräldrar med vissa hjärtsjukdomar löper 50 procents risk att drabbas av vad regeringen kallar för ”plötslig sportbarnsdöd” vid fysisk ansträngning. Med anledning av en rad tragiska dödsfall inom ungdomsidrotten vill regeringen kartlägga barn och unga i riskzonen.” – SvD, 13 juni 2005

Kartläggningen spanade dock enbart efter sjukdomar. Ylva Johansson i regeringen  sa 2005 att man skulle leta efter sjukdomar inte efter riskbeteenden i idrotten. Man ansåg det inte rimligt att låta samtliga svenska barn genomgå EKG och andra prover eftersom det ansågs vara praktiskt omöjligt.

2005

”Svensk Barnkardiologisk förening ska med början i höst ge ut ett frågeformulär med vilket barnavårdscentraler och skolhälsovården ska kunna kartlägga vilka barn som har de ärftliga hjärtsjukdomarna i familjen.” – SvT, 13 juni 2005

2009

”Studies have implicated energy drinks in illnesses ranging from high blood pressure to strokes and seizures to heart disease. For these reasons it’s been banned in some Scandinavian countries after being linked to the deaths of three consumers.” – ”Is Taurine in Energy Drinks Dangerous?” Globalhealingcenter.com, September 7, 2009

2017

”Drinking 32 ounces of energy drink is associated with potentially harmful changes in blood pressure and heart function that are beyond those seen with caffeine alone, according to a new study.” – ”Potentially harmful effects of energy drinks – it’s not the caffeine”, Reuters, April 26, 2017

Gluten

Gluten, från latinets gluten som betyder ”lim” [1], är ett sammanhängande, viskoelastiskt proteinartat material [2] som finns i vete och besläktade sädesslag som råg och korn [2]. Gluten gör en deg elastisk och underlättar jäsning genom att den kapslar in koldioxid och andra gaser i små bubblor, vilket ger den slutliga produkten en seg konsistens. [2]

Gluten är en av de första proteinfraktioner som beskrevs kemiskt, vilket gjordes redan 1728 av Bartolomeo Beccari [2]. Gluten består av hundratals proteiner som är sammanbundna med disulfidbindningar, och karaktäriseras av en hög koncentration prolaminer och gluteliner och en låg koncentration av laddade aminosyror.

Den som har celiaki tål inte gluten alls [4]. Celiaki är ingen allergi, men trots det används ofta den felaktiga termen glutenallergi. Studier pekar på att man kan känna av gluten trots att man inte lider av celiaki. Tillståndet kallas glutenkänslighet.

Födoämnen utan gluten

Några naturligt glutenfria livsmedel som i vissa fall har liknande egenskaper som vetemjöl eller livsmedel som innehåller gluten:[7]

 • arrowrot
 • bovete
 • hirs
 • kikärtsmjöl
 • majs
 • potatismjöl
 • ris
 • sojamjöl
 • tapiokamjöl
 • quinoa

Referenser

Källa: Wikipedia

 1.  Dictionary.com, Gluten
 2. Cereal-based gluten-free food: how to reconcile nutritional and technological properties of wheat proteins with safety for celiac disease patientsNutrients 6 (2): sid. 575–90. Jan 29, 2014. doi:10.3390/nu6020575PMID 24481131.
 3. ”Gluten”Nationalencyklopedin.
 4. ”Frågor & svar om gluten” Dagens Nyheter. Läst 10 april 2016.

Pandemi

En pandemi (av grekiska pandemia, ”hela folket”), är en infektionssjukdom som får spridning över stora delar av världen och drabbar många människor. Under modern tid via influensavirus.

Drabbar sjukdomen lokalt eller bara ett enskilt land talar man istället om en epidemi. (referens Socialstyrelsen)

HISTORIK

Influensa, pest, kolera eller tyfus har orsakat pandemier, men även smittkoppor och tuberkulos. Pandemier av pest har utbrutit flera gånger med start i Kina:

 • Justinianska pesten nådde bysantinska riket 541-542 e.Kr. och har fått sitt namn efter kejsar Justinianus I.
 • Digerdöden i mitten av 1300-talet.
 • Ett tredje pestutbrott började i Kina 1894.

1900-talet har haft tre pandemier med varianter av influensa:

 • Spanska sjukan, 1918-1921 minst 35 000 svenskar avled. Totalt uppgick antalet döda till 50-100 miljoner i hela världen.
 • Asiaten, 1957 ca 300 000 svenskar insjuknade.
 • Hong Kong-influensan, 1968-1970. Det uppskattas att 1 miljon människor kan ha insjuknat under åren 1968-70.

Kritik mot Wikipedia

Wikipedia nämner svininfluensan (2009 – 2010) som en pandemi fast den aldrig var det vilket såväl WHO (Världshälso-organisationen) och FN (Förena Nationerna) fått hård kritik för.

”Pandemin som inte var någon pandemi”, sammanfattar den brittiske parlamentarikern Paul Flynn från Labourpartiet året med svininfluensa i en starkt kritisk rapport till Europarådet.

Han vänder sig främst mot http://vetapedia.se/who/:s agerande men också mot alla som ansvarat för svininfluensahanteringen som EU-organisationer och smittskyddsmyndigheter i respektive länder.

Deras artiklar ger ytterligare bränsle åt den återkommande huvudkritiken för överdrifter, hemlighetsmakeri och dolda relationer till läkemedelsindustrin inom WHO.

– WHO:s trovärdighet är svårt skadad, konstaterar tidningens chefredaktör Fiona Godlee och kräver snabba insatser för att återställa människors förtroende för FN-organisationen.

Det var den 11 juni förra året som WHO:s generaldirektör Margaret Chan under en dramatisk presskonferens förklarade att svininfluensan (H1N1) var en pandemi. Den främsta effekten var att ett stort antal länders kontrakt med vaccinföretag aktiverades och miljarderna kunde börja strömma in till företagen.

Nu ett år senare har svininfluensan i det närmaste försvunnit. Få eller inga nya fall noteras. Istället står flera länder med stora överskott av vaccin som de inte vet vad de ska göra med. Bara i Sverige handlar det till exempel om överblivet vaccin för sådär 400 miljoner kronor, i Irland över 100 miljoner.

Samtidigt ska enligt investmentbanken JP Morgan försäljningen av svininfluensavaccin renderat mellan 7 och 10 miljarder dollar i vinst till vaccinföretagen under 2009.

WHO:s agerande väckte snabbt kritik för alltför överdrivna uttalanden om riskerna och också om misstänkt påverkan från läkemedelsindustrin. SvD –Hård kritik mot pandemilarmet

Chan, Generaldirektören vid WHO, tog råd från en speciell nyinrättad katastrofkommitté som bestod av 16 experter. Vilka de var var dock hemliga, förklarade WHO. Det gick alltså inte att få reda på vilka de var och vilka band de eventuellt hade med vaccinindustrin. När denna jävskonflikt avslöjades fick WHO utstå mycket kritik och förlorade ekonomiska bidrag för att ha anlitat läkemedelsindustrins ”experter”. Dessa ”konsulter” bidrog till att sprida vanföreställningen om en pandemi i syfte att bredda vägen för massförsäljning av vacciner.

Svininfluensan var således aldrig en pandemi trots att Wikipedia, läkemedelsindustrin och Anders Tegnell (Socialstyrelsen) eftersträvar att övertyga alla om det. Syftet bakom Tegnells avsikter kan vi bara spekulera om. Han avancerade efter detta som chef och fick höga poster nu vid Folkhälsomyndigheten. [1]

NOT
1) VoF – Mörkrets krafter, Börje Peratt Utforskare, april 2014

Sida 2 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén