Alternativet till Wikipedia

Kategori: Antiken

Maria från Magdala

Maria från Magdala, eller Maria Magdalena, var den kvinna som ansågs stå närmast Jesus, kanske närmare än någon av lärjungarna. Enligt Bibeln var det hon som fann Jesus grav tom och den första som vittnade om hans uppståndelse.

Maria av Magdalena var också en av tre kvinnor som var närvarande vid korset under Jesus korsfästelse. Det är omtalat att förutom de tolv lärjungarna var det en stor skara kvinnor som följde Jesus. Detta har dock inte fått någon större uppmärksamhet vare sig i bibeln eller i historiken.

Athena

Athena eller Pallas Athena var vishetens och krigets gudinna i grekisk mytologi. Hennes attribut var sköld, lans, olivträd och uggla. Athena var modig i strider. Hon var gudinnan över städer, hantverk, olivträdet och visheten. Hon uppfann trumpeten, flöjten, vagnen, skeppsbyggarkonsten, plogen och mycket annat som blev till nytta för mänskligheten och civilisationen. Hennes evige följeslagare var en uggla.

Athena

Sida 2 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén