Anarki - Ilustration: Vetapedia.se

Anarki – Ilustration: Vetapedia.se

Anarki är ett begrepp som används både på ett positivt och ett negativt sätt. Antingen står det för ett tillstånd som innebär frånvaro av härskare eller en statsmakt som har ett våldsmonopol. Andra menar istället att anarki står för förvirring och kaos i brist på lagar och en stark regering.

Anarkister använder begreppet i en positiv bemärkelse för att beskriva det ideala samhället. De menar att när sann anarki råder behövs inga poliser, härskare och domstolar. Anarkism är en politisk inriktning med målet att skapa ett samhälle fritt från stat, kapitalism och andra hierarkiska system och auktoritära strukturer.

Karl Marx ansåg att ordet anarkiskt var ett tillstånd av okontrollerat kaos, skilt från ordet anarkistiskt som används inom anarkismen för det eftersträvade idealsamhället utan en central Stat, an archos (utan härskare).

Motsatsen till en anarkist är språkligt sett en arkist eller etatist, en anhängare av auktoritet, makt och egendom.

Anarkism som modern samhällsrörelse uppstod under den industriella revolutionen och arbetarrörelsens framväxt. Från att först ha varit ett filosofiskt system (Godwin) under den samtida franska revolutionen, övergick anarkismen till att bli en praktisk rörelse under 1820-talet i USA (Warren).

Källor: Wikipedia, Marxist.se, Mimers Brunn, Syndikalisterna