Alternativet till Wikipedia

Sökresultat: ”policyskribent”

Policyskribent

En policyskribent är en ”duktig” journalist som alltid är politiskt korrekt, följer tidningsledningens policy och är etablissemangsvänlig. Policyskribenten är i grunden en pseudojournalist, en falsk journalist som utger sig för att skriva oberoende, men som anpassar sitt skrivande efter normer satta av särskilda intressen. En policyskribent kan vara köpt utan att den tidning journalisten arbetar för […]

Newsvoice, svensk nättidning

Newsvoice är en svensk oberoende nättidning med utgivningsbevis (2012-001) som grundades av Torbjörn Sassersson och lanserades den 22 april 2011. Sassersson är ansvarig utgivare. Tidningen publicerar analyser, referat, nyheter och emellanåt goda nyheter t ex: idéer som förändrar samhället till det bättre. Ibland återpubliceras artiklar skrivna av välrenommerade svenska och utländska journalister samt experter. Många artiklar är […]

Presstitut (presstitute), presstituerad

Termen presstitut (presstitute) myntades av den amerikanske trendanalytikern Gerald Celente. Den engelska termen presstitute kan direkt översättas till presstitut, ett ord som anspelar på prostitut dvs en prostituerad journalist. Presstitut är besläktad med termen policyskribent. Skillnaden mellan orden är förslagsvis graden av presstitution dvs graden hur lättstyrd och policyanpassad en journalist är. En presstitut kan tex […]

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén