Termen presstitut (presstitute) myntades av den amerikanske trendanalytikern Gerald Celente. Den engelska termen presstitute kan direkt översättas till presstitut, ett ord som anspelar på prostitut dvs en prostituerad journalist.

Presstitut är besläktad med termen policyskribent. Skillnaden mellan orden är förslagsvis graden av presstitution dvs graden hur lättstyrd och policyanpassad en journalist är. En presstitut kan tex vara direkt betald eller kompenserad för att skriva på ett visst sätt till fördel för en viss part.

Externa referenser

Presstitute: Misleadingly tailoring news to fit a particular partisan, financial or business agenda
n. A person or media entity reporting news in such a biased manner. / Wordnik.com

Media

Gerald Celente: Meet the man who coined the term presstitute; VK Singh made it famous

Gerald Celente:

“Let me tell you something Alex [Jones], as soon as the economy collapses the presstitutes will be clamoring for war to distract the American people from the domestic problems.” [1].

Gerald Celente on Mainstream politician and media “presstitutes”(2011):

“And just like the presstitutes got us into the Iraq War” [2].

Gerald Celente on “presstitutes” (2011):

“ These presstitute reporters out there” [3].

[1]. “Presstitute”, Urban Dictionary

[2]. Gerald Celente & Alex Jones, “The house of presstitution”, YouTube, 2011

[3]. Gerald Celente & Alex Jones, “The house of presstitution”, YouTube, 2011

Källa: sites.google.com