Vetapedia

Alternativet till Wikipedia

Sökresultat: ”Erik Enby” Sida 1 av 2

Erik Enby – originalartikel från Wikipedia

Erik Ossian Hugo Enby (född 1937) är en svensk läkare och specialist inom geriatric som har uppmärksammats för hans studier att beskriva den mikrobiella situationen i blod vid olika sjukdomstillstånd. Detta ansågs länge kontroversiellt men i maj 2015 publicerade ett internationellt forskarteam forskningsresultat som ger stöd för Enby. [1] 2007 drogs Enbys läkarlegitimation och det gav uppståndelse i media. [2]

Innehåll

 • 1 Biografi
 • 2 Enbys forskning
 • 3 Behandling och kritik
 • 4 Jämförande forskning
 • 5 Publicerade studier

Biografi

Enby föddes 12 maj, 1937 i Karlskrona, Blekinge. Hans far var sjökapten i handelsflottan, och hans mor tog examen vid Kungliga Musikhögskolan. År 1962 började han studera medicin i Heidelberg. År 1967, återvände Enby till Sverige och fortsatte sin medicinska utbildning. 1973 fullbordar han medicinstudierna och tog medicine licentiatexamen vid Göteborgs universitet och fick sin läkarlegitimation.

Enbys utsågs 1980 till specialistläkare i geriatrik och avdelningsläkare på Vasa Sjukhus vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Enby bildade 1980 Göteborgs Medicinkonsult HB för forskning i sjukdomsbegreppet och utvärdering av olika former av komplementära behandlingsmetoder. Han inriktade sig på att analysera blod i mörkfälts-, ljusfälts- och interferens-kontrastmikroskop för att studera och beskriva den mikrobiella situationen i blod och andra kroppsvätskor vid olika sjukdomstillstånd.

Enbys forskning

Enby är främst känd för sitt arbete med blod och hans teorier om ursprunget till sjukdomar. Sedan slutet av 1970-talet, har Enby utfört oberoende forskning om sambandet sjukdom och fenomenet kronisk sjukdom. Hans forskning bygger på idén att sjukdom orsakas av pleomorfa mikrobiologisk tillväxt (Pleomorfism). Kan symtombild av olika sjukdomar spåras tillbaka till en gemensam nämnare? Han hävdar att hans arbete bekräftar att de flesta av kroniskt sjuka har växande strukturer i blod och fasta vävnader, som inte beskrivits tidigare i modern medicinsk forskning. Det medicinska samfundet i Sverige har inte accepterat hans resultat eftersom han inte anses ha kunnat bevisa sin teori. Etikkommittén vid Göteborgs universitet godkände Enbys forskning 1983, och han blev officiellt tillåten att ta blodprover för att gå vidare med sin forskning. [3]

Enby har försvarat sin teori och sin empiri i boken: Blod, mod och envishet : på spaning efter sjukdomarnas väsen. [4]

Behandling och kritik

Enby utgick från att sjuklighet av olika slag berodde på infektioner och började behandla kroniska sjukdomstillstånd med infektionshämmande icke gängse medel. Detta pågick under många år trots ett otal varningar från myndighetshåll. [5] Det har påståtts att Enby avrått från skolmedicin. Mot detta står Enbys egen version om att aldrig ha avrått någon patient enbart varit komplement. Enby har inte behandlat den specifika sjukdomen utan just infektion i blodet som sedan kan vara menlig för olika sjukdomar.

En studie med syfte att undersöka överlevnad hos de patienter som behandlats hos Dr Erik Enby genomfördes 1997. [6]

Jämförande forskning

2005 års Nobelpris gick till det australiska forskarteamet Barry J. Marshall och Robin Warren som slagit fast att en mikrob (heliobacter pylori) ger upphov till magsår och cancer. Det överensstämmer med den mikrobforskning som Enby ägnat sig åt och som inbegriper ett vidare spektrum av kroniska sjukdomar.[7]

2008 års Nobelpris i medicin gavs till professor Harald zur Hausen för upptäckten av att infektioner kan orsaka cancer. På 1970-talet ansågs dock zur Hausens teori om att livmoderscancer orsakas av virus som pseudovetenskaplig.[8] I en artikel i 2000-talets vetenskap dras paralleller mellan nobelpristagaren Harald zur Hausen och läkaren Erik Enby som forskat på och visat hur cancer orsakas av svamp och mögel, och behandlat dem med olika infektions- och svamphämmande terapier.[9]

2015 presenterar ett internationellt forskarteam resultat av studier som ger stöd för Enby. Mikrober i passiv och aktiv form kan finnas i mänskligt blod. Forskarna misstänker nu att dessa mikrober kan vara orsaken till kroniska och inflammatoriska sjukdomar i linje med dr Erik Enbys slutsats. [1] Fynden går emot den allmänna uppfattningen inom svensk läkevetenskap att blod är sterilt. [10]

Publicerade studier

 • Gerontologie in aller Welt, p. 69-73. ISSN 0044-281 X.
 • Enby, Erik O. H. (1983). Redovisning av fynd vid mikroskopering av levande blod från två patienter med Morbus Hodgkin och tre patienter med maligna tumörsjukdomar. (Report on the findings from the microscopic examination of fresh blood from two patients with Hodgkin’s Disease and three patients with malignant tumours). Göteborg. Edition C&L Förlag. ISBN 91-970480-1-1.
 • Enby, Erik O. H. (1984). Mikrobliknande bildningar i blod vid kroniska sjukdomar. (Microbe-like formations in the blood of chronically diseased individuals). Svensk Tidskrift för Biologisk Medicin, Swedish Journal of Biological Medicine. No 1. p 22-26.
 • Enby, Erik O. H. (1986). Some principles of Somatic Ecology. Journal of Alternative Medicine. Vol 4. No 3. p 7-9, 23.
 • Enby Erik O. H. (1989). Die Präsenz zyklischer mikrobischer Prozesse Nachgewiesen im Blut von chronisch erkrankten Patienten. (The presence of cyclical microbial processes indicated in the blood of patients with chronic diseases). Hoya. Semmelweis-Verlag.
 • Enby, Erik O. H., Gosch P. & Sheehan M. (1990).”Hidden Killers, The Revolutionary Medical Discoveries of Prof. Dr. G. Enderlein”, presented at the AIDS conference in San Francisco. Sheehan Communications, Saratoga, California.
 • Enby, Erik O. H., Gosch P. & Sheehan M. (1990). ”Die revolutionären medizinischen Entdeckungen von Professor Dr. Günther Enderlein” Semmelweis-Institut, Hoya, Deutschland. ISBN 3-925524-08-8.
 • Enby, Erik O. H. (1994), The Decay Process As the Cause of Disease and Death and Microbial Formations in the Blood of Chronically Diseased in “Proceedings of the 1st World Congress on Cancer”. Independent Medical Research, Sydney, Australia. ISBN 0-646-25093-0.
 • 1994 A video of vital cancerous tissue was demonstrated at the World Congress in Gynecology & Obstetrics – FIGO – in Montreal, Canada.
 • Enby, Erik O. H.(1997). Blodförändringar hos kroniskt sjuka samt en teori om totala och partiella sårenheter. (Blood changes with chronic illness – and a theory about total and partial wound units). 2000-Talets Vetenskap. Nr 2. s 11-15.

Referenser

 1. ^ Potgieter, Marnie; Bester, Janette; Kell, Douglas B.. ”The dormant blood microbiome in chronic, inflammatory diseases

  ” (på en). FEMS Microbiology Reviews: sid. fuv013. doi:10.1093/femsre/fuv013

  . ISSN 1574-6976

  . Läst 2015-05-23.

 2. ^ ”Bluffläkaren tar strid: Jag vill fortsätta”

  . Läst 2015-05-23.

 3. ^ Projekt nr. 214-83. Etiska Kommittén Medicinska fakulteten, Göteborgs universitet fann hans ”analys av blod och blodplasma om variationen av en okänd möjlig patogen faktor i sjukdomspanoramat, etiskt acceptabel.”
 4. ^ Enby, E, 2012, Blod, mod och envishet : på spaning efter sjukdomarnas väsen. Beijbom Books, ISBN: 9789186581404
 5. ^ ”Varnad läkare får fortsätta”

  . Läst 2015-05-24.

 6. ^ Ljungby, E, Statistik över cancerbehandlade patienter

  hos Erik Enby, 2000.talets vetenskap nr 2 1997

 7. ^ Karolinska Institutet Press Release

  , 3 October 2005, The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2005, Barry J. Marshall, J. Robin Warren.

 8. ^ ”Harald zur Hausen, nobelpristagare i medicin – Vetandets värld”

  . Läst 2015-05-24.

 9. ^ ”2000-Talets Vetenskap nr2 1997”

  . www.2000taletsvetenskap.nu. Läst 2015-05-23.

 10. ^ ”Infektionsprofessorn: ”Fullständigt befängt””

  . Läst 2015-05-24.

Erik Enby, läkare

”Erik Ossian Hugo Enby” (född 1937) är en svensk medicine licentiat och specialist inom geriatrik som har uppmärksammats för hans studier att beskriva den mikrobiella situationen i blod vid olika sjukdomstillstånd. Detta ansågs länge kontroversiellt men i maj 2015 publicerade ett internationellt forskarteam forskningsresultat som ger stöd för Enby.[1] 2007 drogs Enbys läkarlegitimation och det gav uppståndelse i media.[2]

Biografi

Enby föddes 12 maj, 1937 i Karlskrona, Blekinge. Hans far var sjökapten i handelsflottan, och hans mor tog examen vid Kungliga Musikhögskolan. I sin ungdom, studerade Enby naturvetenskapliga ämnen och musik. År 1962 började han studera medicin i Heidelberg. År 1967, återvände Enby till Sverige och fortsatte sin medicinska utbildning. 1973 fullbordar han medicinstudierna och tog medicine licentiatexamen vid Göteborgs universitet och fick sin läkarlegitimation.

Enbys karriär inleddes 1973 som klinisk amanuens med klinisk undervisning på Sahlgrenska Universitetssjukhusets klinik för dermatologi i Göteborg och han fortsatte 1974 som assistentläkare på Sahlgrenska Sjukhusets Geriatriska klinik på Vasa Sjukhus fram till. 1980 utsågs han till specialistläkare i geriatrik. Han blev 1980 avdelningsläkare på Vasa Sjukhus vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Enby bildade 1980 Göteborgs Medicinkonsult HB för forskning i sjukdomsbegreppet och utvärdering av olika former av komplementära behandlingsmetoder. Han inriktade sig på att analysera blod i mörkfälts-, ljusfälts- och interferens-kontrastmikroskop för att studera och beskriva den mikrobiella situationen i blod och andra kroppsvätskor vid olika sjukdomstillstånd.

Filmatisering

Erik Enbys liv och gärning som medicine licentiat (”doktor”) har filmatiserats av dokumentärfilmsproducenten Börje Peratt. Filmen heter ”Läkaren som vägrade ge upp” med undertiteln: ”Dokumentären om Dr Enby, förföljd och straffad för sin okuvliga vilja att hjälpa”. Filmen har svensk premiär 24 maj 2016 i Stockholm.

Enbys forskning

Enby är främst känd för sitt arbete med blod och hans teorier om ursprunget till sjukdomar. Sedan slutet av 1970-talet, har Enby utfört oberoende forskning om sambandet sjukdom och fenomenet kronisk sjukdom. Hans forskning bygger på idén att sjukdom orsakas av pleomorfa mikrobiologisk tillväxt. Kan symtombild av olika sjukdomar spåras tillbaka till en gemensam nämnare? Han hävdar att hans arbete bekräftar att de flesta av kroniskt sjuka har växande strukturer i blod och fasta vävnader, som inte beskrivits tidigare i modern medicinsk forskning. Den medicinska samfundet har inte accepterat hans resultat eftersom han inte anses ha kunnat bevisa sin teori. Enby har försvarat sin teori och sin empiri i boken: Blod, mod och envishet : på spaning efter sjukdomarnas väsen

Etikkommittén vid Göteborgs universitet godkände Enby forskning 1983, och han är officiellt tillåten att ta blodprover för att gå vidare med sin forskning. [3]

Torbjörn Sassersson skriver 21 maj 2015 i Newsvoice: Revolutionerande internationell studie: Mikrober i blod och vävnad kan vara orsaken till inflammatoriska och kroniska sjukdomar.

”En ny studie [1] visar att mikrober i passiv och aktiv form kan finnas i mänskligt blod. Forskarnas fynd av bakterier i blodet går emot den allmänna uppfattningen inom läkevetenskapen att blod är sterilt. Forskarna misstänker nu att dessa mikrober kan vara orsaken till kroniska och inflammatoriska sjukdomar precis i linje med dr Erik Enbys slutsats som NewsVoice skrivit om tidigare.”

Resultat av behandlingen

Att undersöka överlevnad hos de patienter som behandlats hos Dr Erik Enby. Utgångspunkten för Enbys behandling har varit att betrakta sjukdomen som en obalans hos kroppen – somat. Den komplexa väv av växelverkansmekanismer som utspelar sig i kroppen betraktas då utifrån en helhet – som en somatisk ekologi. Utgångspunkt har också varit den av Enby uppställda hypotesen att vid cancer uppträder mikrober i kroppsvätskorna, vilket speglar sjukdomen – obalansen. [4]

2008 års Nobelpris i medicin gavs till professor Harald zur Hausen för upptäckten att infektioner kan orsaka cancer. På 1970-talet ansågs dock zur Hausens teori att livmoderscancer orsakas av virus som stollig. I en artikel i 2000-talets vetenskap dras paralleller med nobelpristagaren Harald zur Hausen och läkaren Erik Enby som forskat på och visat hur cancer orsakas av svamp och mögel, och behandlat dem med olika infektions- och svamphämmande terapier. [5]

Nya studier som ger stöd till Enbys behandlingsmetod

1) Skin Cancer – Natural Treatment Options [7]:

The official view of skin cancer and its cause is perverted and obviously dead wrong.

Skin Cancer and Infectious Microbes

It is important to realize that many scientists believe viruses, fungi and bacteria are all different stages of the microbe life cycle and are directly involved in all forms of cancer including skin and breast cancer. A significant number of cancer researchers have found evidence supporting the cancer fungus link so using bicarbonate and iodine, both antifungal medicines, is intelligent.

Referenser/Källor

 1. Potgieter, Marnie; Bester, Janette; Kell, Douglas B.. ”The dormant blood microbiome in chronic, inflammatory diseases” (på en). FEMS Microbiology Reviews: sid. fuv013. doi:10.1093/femsre/fuv013. ISSN 1574-6976. Läst 2015-05-22.
 2. ”Bluffläkaren tar strid: Jag vill fortsätta”. Expressen 2015-05-22.
 3. Projekt nr. 214-83. Etiska Kommittén Medicinska fakulteten, Göteborgs universitet fann hans ”analys av blod och blodplasma om variationen av en okänd möjlig patogen faktor i sjukdomspanoramat, etiskt acceptabel.”
 4. Ljungby, E, Statistik över cancerbehandlade patienter hos Erik Enby, 2000.talets vetenskap nr 2 1997
 5.  Wernborg, S, 2009, Två forskarsjälars olika öden, personlig  krönika från patient till dr Enby.
 6.  Karolinska Institutet Press Release, 3 October 2005, The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2005, Barry J. Marshall, J. Robin Warren.
 7.  Skin Cancer – Natural Treatment  Dr Sircus  Maj 21, 2015

Publicerade forskningsstudier

Böcker

Externa länkar

Erik Enby’s website

Läkaren som vägrade ge upp-dokumentärfilm

lsvgu_banner_tickster

”Läkaren som vägrade ge upp” är en dokumentärfilm om Dr Erik Enby av filmaren Börje Peratt med premiär den 24 maj 2016, Bio Victor, Filmhuset i Stockholm.

Handling

Filmen handlar om Göteborgsläkaren Erik Enby och hans ungdomskärlek Gunnel Enby som fick polio, 16 år gammal. Han bestämde sig för att bli läkare och forska på sjukdomens orsak. Han fann en naturmetod att hjälpa även svårt sjuka och har behandlat ca 40 000 patienter. Här ställs frågor om varför han har stoppats och av vilka.

Historik

Journalisten Ulla Premmert tog initiativ till att förmå Börje Peratt bli intresserad av projektet. Peratt sökte information och startade en Wikipediaartikel för att se om den kunde visa på ett intresse för Erik Enby. Peratts motiv att göra filmen stärktes enligt Peratt då artikeln deleatades av Wikipediaguerillan/ VoF. En nystart av en Wikipediaartikel säkrades sedan på Vetapedia. Detta låg till grund för att blockera Peratt från Wikipedia och det blev enligt Peratt avgörande för att ta beslut att göra dokumentären.

Genomförande

Börje Peratt som står för alla intervjuer och är filmens berättare, ville inledningsvis först av allt intervjua Erik Enbys kritiker för att få en bild av vad denna kritik stod för.

Dan Larhammar avstod intervju med motiveringen att filmen skulle vara vinklad dock innan den ens hade börjat produceras. Hans motivering till sitt avståndstagande var, enligt hans artikel upplagd på VoF 20 juli 2015, att Peratt gjort artiklar om homeopati. I själva verket hade Peratt kontaktat Larhammar för att få reda på hur ett event i Almedalen var upplagt där Fuglesang skulle ”ta självmord med homeopatiskt sömnmedel”. Peratt redogör i den publicerade mailväxlingen med Larhammar för att han inte kan det medicinska området och inte kan ta ställning till eventuella resultat av sådan medicin utan vill veta den vetenskapliga designen bakom eventet. Det visar sig inte finnas någon sådan utan det är ett ”rent spektakel som slutar med att Fuglesang sluddrar i TV”, något som Peratt m fl har redogjort för i artiklar. 1]
Peratt undersöker Larhammars deltagande i mediedrevet riktat mot Erik Enby och finner honom vara, i filmiska termer, antagonisten eller rent av skurken. Peratt menar att Larhammar i stort sett är den som initierat förtalen mot Enby med starten av en tråd den 7 dec 2005 på VoFs forum kallad ”Kvacksalvaren Erik Enby”. Samma dag kommer två artiklar i Expressen där Larhammar går till attack mot Enby.

Under sitt ordförandeskap för VoF ser Larhammar till att premiera Robert Aschberg som Årets folkbildare. Året därpå genomför Aschberg i TV3 programmet Insider (6 april 2006) ”ett frontalangrepp” mot Erik Enby där man använder sig av en falsk patient och dold kamera för att ”avslöja” Enby. Detta är också ett samordnat mediedrev med Expressen som motor. 22 juni 2006 kan man i GT/Expressen läsa artikeln med rubriken Socialstyrelsen: Dra in Erik Enbys läkarlegitimation. Det leder till att HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) deslegitimerar Enby dvs tar läkarlegitimationen från Enby. Det är enligt professor Per-Arne Öckerman ett justitiemord, ett bevis på att svenska myndigheter sätter sig över lagen, ”en bananrepulik i juridiken”. Där man använder sig av mantrat ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som om det vore en lag för myndighetsutövning vilket det inte är.

Det är den enskilde yrkesutövaren själv som avgör om handlandet i en given situation står i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Socialstyrelsen och HSAN (och sedermera IVO) har följaktligen förvandlat begreppet till en lag som man anser sig ha rätt att styra över och använder sig av ”experter” för att bestämma om andra håller sig inom denna ”lag”.  [Se Kommentar]

Under kommande år publicerar särskilt GT/Expressen och reporter Patrik Micu, regelbundet nedgörande artiklar med kränkande rubriker som fuskläkare, farligaste läkare, kvacksalvare etc mot Enby man använder sig av närmare 20 reportrar/journalister för dessa drev. Terminologin är Larhammars. Utomstående anmäler artiklarna till PO och PON (Pressens Opinionsnämnd). Texterna kritiseras för att de saknar källgranskning, sprider lögner och med en journalistik som är grovt oetisk. Ett exempel på det är då Expressen lägger upp en artikel om en läkare som fällts för våldtäkt på en nedsövd patient och intill bilden av honom sätter en bild på Enby under rubriken ”Sveriges farligaste läkare”. Enby har bevisligen inget med artikeln att göra. PON lämnar anmälan utan åtgärd. (En nidversion av Expressen kallad hEXPRocESSEN plagierar den oetiska metoden. Detta omnämns inte i filmen.)

När Enby på uppmaning av ca 4000 underskrifter, som anser att Enby ska få tillbaka sin licens, gör en sådan ansökan initierar hans motståndare ett radioprogram i ”Kropp och själ” (1 april 2014).

Kropp & Själ i P1 fälls av granskningsnämnden

Programmet används ändå för att starta en förundersökning till åtal mot Erik Enby. Peratt avslöjar att även programmet bygger på förtal och lögn där han i en intervju granskar chefsjuristen Anders Alexanderson IVO (Institutionen för vård och omsorg) och beskriver hur Gunnar Moa avdelningschef på IVO, har förberett denna anmälan innan programmet. Men Alexandersson motiverar anmälan med det som kommer fram i programmet. Åklagaren Per Udén startar en förundersökning som emanerar i en husrannsakan hemma hos familjen Enby där fyra poliser före julen 2014 tar Enbys dator, patientkalender och patientkort och sedan bedriver ytterligare en åtta månader lång undersökning med förhör av Enbys patienter. Peratt gör en rekonstruktion av denna husrannsakan och lägger upp den på Youtube.

Peratt intervjuar åklagaren Per Udén om orsaken till och resultaten av förundersökning där Udén avfärdar alla frågor, vilket också spelas in och ingår i filmen. Några veckor efter detta läggs förundersökningen ned.

Peratt gör telefonintervjuer med programledare för Kropp och Själ, Ulrika Hjalmarson Neideman anställd av produktionsbolaget FILT. Hon vill inte vara med i dokumentären men får ändå utstå Peratts rannsakan och det tydliggörs att hon inte gör nödvändig källgranskning av de påståenden som läggs fram i programmet. Även Läkarförbundets tidigare ordförande Eva Nilsson Bågenholm  får utstå en liknande oönskad intervju där det visar sig att hon uttalat sig i TV-programmet Insider och i Expressen om att man bör dra Enbys legitimation samtidigt som hon säger sig inte ha alla fakta. Detta står ordagrant i Cancerfondens tidning Rädda Livet nr 3-09, 7 okt 2009, av JENS EKELUND: Läkarförbundet ordförande EVA NILSSON BÅGENHOLM ger inte mycket för Enbys metoder.
tidningen LIV Ba?genholm

Mened och lögner

Peratt undersöker vad som ligger bakom den fällande dom som leder till deslegitimeringen och finner av dokumenten att skälen inte håller juridiskt och att den mest avgörande anklagelsen bygger på mened. De som står för detta är dels en väninna vars brev (”vittneserklärung”) till Socialstyrelsen bevisligen innehåller felaktigheter som hon svär är sanna och en anhörig till samme patient som enligt den anhörige är ansvarig för vållande till sin dotters död. Trots att denne anhörig senare tillstår att dottern inte avlidit av cancer (1 år efter ett besök hos Enby) utan av självmord.

Rekonstruktioner

Ett antal scener är rekonstruerade för att kunna återge skeenden som är av nyckelbetydelser. Det är inledningsvis då Gunnel och Erik som tonåringar möter varandra för första gången och då Gunnel sedan får polio. Josefin Karlsson spelar ung Gunnel och Börje Lundborg agerar hennes pappa. Nästa nyckelscen är kontroversen med överläkare Ragnar Hultborn på Jubileumskliniken vid Sahlgrenska sjukhuset 1983. I den rekonstruktionen görs två versioner där huvudaktörerna är Pontus Olgrim som ung Erik Enby och Mats Wängelin som ung Ragnar Hultborn. Den sista rekonstruktionen är husrannsakan där Anna Hallgren spelar Gunnels assistent och Gustav Santesson polisledare.

Intervjuade

Antagonister: Professor Mats Wahlberg KI, Docent Ragnar Hultborn Jubileumskliniken Sahlgrenska sjukhuset. Tillfrågade som avböjt: Dan Larhammar och senare även Robert Aschberg som först tackat ja. Avdelningschef för IVO och ansvarig för anmälan av Enby heter Gunnar Moa, han gör sig enligt Peratt oåtkomlig för intervju.

Vetenskapligt perspektiv: Docent Sture Blomberg Sahlgrenska sjukhuset, redaktör Ingemar Ljungqvist

Journalistiskt och vetenskapligt perspektiv: Journalist, kulturchef, chefredaktör och publicist Karl Beijbom

Juridiskt och vetenskapligt perspektiv: Professor Per-Arne Öckerman

Patienter: Siv Wernborg (också medhjälpare till research och crowdfunding) Viola Janson (också medhjälpare till dokumentation av andra patienter), Carina Udd, Roberto Vargas

Budget

Filmen är crowdfunded och målbudgeten 150 000 överskreds och gav ca 164 000. Samtidigt var den planerad för en 45-50 minuters dokumentär och det blev istället en långfilmsdokumentär på 1 timme och 52 minuter.

Produktion

Manus AV-produktion AB är ansvarig för produktionen, inspelning och teknik.
Föreningen Humanism & Kunskap har i samverkan med Föreningen Kulturnätet medverkat för att genomföra crowdfunding och sprida information. Studiefrämjandet har supportat evenemang.

Team

Producent, manus, regissör, klipp:
Börje Peratt

Fotografer:
Lars Af Sillén
Hans Welin
Börje Peratt
Joel Sundqvist, steadycam

Lokalansvarig Göteborg:
Anna Hallgren, dessutom casting och medverkan i scenen Husrannsakan.

Postproduktion:
Anders Dahl

Grafisk design och poster:
Kim Peratt

Musik:
Kim Peratt

Distribution

Filmen sprids först via biografer. Efter Stockholmspremiären 24 maj följer Göteborgspremiär 2 juni 2016. Filmen är finansierad av folket och meningen är att den också ska spridas av folket. Se visningar.

Kommentar

Myndigheter som Socialstyrelsen och HSAN (och sedermera IVO) tar sig rätten att utifrån missbruk av Hälso och sjukvårdslagen (1982:763) bestraffa dem som man anser gör bruk av ”irrläror”. Nämnda myndigheter har i strid mot Lissabonfördraget (EU), demokratiska principer om rättssäkerhet och även i strid mot FNs mänskliga rättigheter undanröjt lagens ursprungliga mening och eliminerat enskilda personers ”vetenskap och beprövade erfarenhet”.

Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå över eller under lagen, att staten är skyldig att följa gällande rätt och att det finns garantier mot missbruk av statsmakten.

När det gäller Enby handlar det om, vid tillfället för deslegitimeringen av Enby, 30 års systematiserad forskning och behandling. Det är ur vetenskaplig synpunkt tillräcklig empiri för att råda under begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. 2]

Recensioner

Kersti Wistrand, Premiären på Börje Peratts film ”Läkaren som vägrade ge upp”, Humanism & Kunskap, 26 maj 2016

Länkar:

1) Näthat toppen på isberget Del 3 – Vad är det?

2) Myndigheternas övergrepp på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

Officiell sida
Svensk Filmdatabas
IMDb

 

 

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén