”Erik Ossian Hugo Enby” (född 1937) är en svensk medicine licentiat och specialist inom geriatrik som har uppmärksammats för hans studier att beskriva den mikrobiella situationen i blod vid olika sjukdomstillstånd. Detta ansågs länge kontroversiellt men i maj 2015 publicerade ett internationellt forskarteam forskningsresultat som ger stöd för Enby.[1] 2007 drogs Enbys läkarlegitimation och det gav uppståndelse i media.[2]

Biografi

Enby föddes 12 maj, 1937 i Karlskrona, Blekinge. Hans far var sjökapten i handelsflottan, och hans mor tog examen vid Kungliga Musikhögskolan. I sin ungdom, studerade Enby naturvetenskapliga ämnen och musik. År 1962 började han studera medicin i Heidelberg. År 1967, återvände Enby till Sverige och fortsatte sin medicinska utbildning. 1973 fullbordar han medicinstudierna och tog medicine licentiatexamen vid Göteborgs universitet och fick sin läkarlegitimation.

Enbys karriär inleddes 1973 som klinisk amanuens med klinisk undervisning på Sahlgrenska Universitetssjukhusets klinik för dermatologi i Göteborg och han fortsatte 1974 som assistentläkare på Sahlgrenska Sjukhusets Geriatriska klinik på Vasa Sjukhus fram till. 1980 utsågs han till specialistläkare i geriatrik. Han blev 1980 avdelningsläkare på Vasa Sjukhus vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Enby bildade 1980 Göteborgs Medicinkonsult HB för forskning i sjukdomsbegreppet och utvärdering av olika former av komplementära behandlingsmetoder. Han inriktade sig på att analysera blod i mörkfälts-, ljusfälts- och interferens-kontrastmikroskop för att studera och beskriva den mikrobiella situationen i blod och andra kroppsvätskor vid olika sjukdomstillstånd.

Filmatisering

Erik Enbys liv och gärning som medicine licentiat (”doktor”) har filmatiserats av dokumentärfilmsproducenten Börje Peratt. Filmen heter ”Läkaren som vägrade ge upp” med undertiteln: ”Dokumentären om Dr Enby, förföljd och straffad för sin okuvliga vilja att hjälpa”. Filmen har svensk premiär 24 maj 2016 i Stockholm.

Enbys forskning

Enby är främst känd för sitt arbete med blod och hans teorier om ursprunget till sjukdomar. Sedan slutet av 1970-talet, har Enby utfört oberoende forskning om sambandet sjukdom och fenomenet kronisk sjukdom. Hans forskning bygger på idén att sjukdom orsakas av pleomorfa mikrobiologisk tillväxt. Kan symtombild av olika sjukdomar spåras tillbaka till en gemensam nämnare? Han hävdar att hans arbete bekräftar att de flesta av kroniskt sjuka har växande strukturer i blod och fasta vävnader, som inte beskrivits tidigare i modern medicinsk forskning. Den medicinska samfundet har inte accepterat hans resultat eftersom han inte anses ha kunnat bevisa sin teori. Enby har försvarat sin teori och sin empiri i boken: Blod, mod och envishet : på spaning efter sjukdomarnas väsen

Etikkommittén vid Göteborgs universitet godkände Enby forskning 1983, och han är officiellt tillåten att ta blodprover för att gå vidare med sin forskning. [3]

Torbjörn Sassersson skriver 21 maj 2015 i Newsvoice: Revolutionerande internationell studie: Mikrober i blod och vävnad kan vara orsaken till inflammatoriska och kroniska sjukdomar.

”En ny studie [1] visar att mikrober i passiv och aktiv form kan finnas i mänskligt blod. Forskarnas fynd av bakterier i blodet går emot den allmänna uppfattningen inom läkevetenskapen att blod är sterilt. Forskarna misstänker nu att dessa mikrober kan vara orsaken till kroniska och inflammatoriska sjukdomar precis i linje med dr Erik Enbys slutsats som NewsVoice skrivit om tidigare.”

Resultat av behandlingen

Att undersöka överlevnad hos de patienter som behandlats hos Dr Erik Enby. Utgångspunkten för Enbys behandling har varit att betrakta sjukdomen som en obalans hos kroppen – somat. Den komplexa väv av växelverkansmekanismer som utspelar sig i kroppen betraktas då utifrån en helhet – som en somatisk ekologi. Utgångspunkt har också varit den av Enby uppställda hypotesen att vid cancer uppträder mikrober i kroppsvätskorna, vilket speglar sjukdomen – obalansen. [4]

2008 års Nobelpris i medicin gavs till professor Harald zur Hausen för upptäckten att infektioner kan orsaka cancer. På 1970-talet ansågs dock zur Hausens teori att livmoderscancer orsakas av virus som stollig. I en artikel i 2000-talets vetenskap dras paralleller med nobelpristagaren Harald zur Hausen och läkaren Erik Enby som forskat på och visat hur cancer orsakas av svamp och mögel, och behandlat dem med olika infektions- och svamphämmande terapier. [5]

Nya studier som ger stöd till Enbys behandlingsmetod

1) Skin Cancer – Natural Treatment Options [7]:

The official view of skin cancer and its cause is perverted and obviously dead wrong.

Skin Cancer and Infectious Microbes

It is important to realize that many scientists believe viruses, fungi and bacteria are all different stages of the microbe life cycle and are directly involved in all forms of cancer including skin and breast cancer. A significant number of cancer researchers have found evidence supporting the cancer fungus link so using bicarbonate and iodine, both antifungal medicines, is intelligent.

Referenser/Källor

  1. Potgieter, Marnie; Bester, Janette; Kell, Douglas B.. ”The dormant blood microbiome in chronic, inflammatory diseases” (på en). FEMS Microbiology Reviews: sid. fuv013. doi:10.1093/femsre/fuv013. ISSN 1574-6976. Läst 2015-05-22.
  2. ”Bluffläkaren tar strid: Jag vill fortsätta”. Expressen 2015-05-22.
  3. Projekt nr. 214-83. Etiska Kommittén Medicinska fakulteten, Göteborgs universitet fann hans ”analys av blod och blodplasma om variationen av en okänd möjlig patogen faktor i sjukdomspanoramat, etiskt acceptabel.”
  4. Ljungby, E, Statistik över cancerbehandlade patienter hos Erik Enby, 2000.talets vetenskap nr 2 1997
  5.  Wernborg, S, 2009, Två forskarsjälars olika öden, personlig  krönika från patient till dr Enby.
  6.  Karolinska Institutet Press Release, 3 October 2005, The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2005, Barry J. Marshall, J. Robin Warren.
  7.  Skin Cancer – Natural Treatment  Dr Sircus  Maj 21, 2015

Publicerade forskningsstudier

Böcker

Externa länkar

Erik Enby’s website