Vetapedia

Alternativet till Wikipedia

Sökresultat: ”CSICOP” Sida 1 av 6

CSICOP

1976 grundade professorerna Marcello Truzzi och Paul Kurtz skeptikerrörelsen CSICOP, Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, (senare förkortat till CSI).

I praktiken inleder man också den Vetenskapliga inkvisitionen som får en organiserad form med flera associerade föreningar och grupper  (IHEU) och en strategisk plan.

CSI påstod sig vilja undersöka sanningen angående paranormala fenomen, men målet var att bekämpa religion och dem som hade tro på det andliga och mediala.

Inom några år tog Truzzi avstånd från organisationen. Han ansåg att den bestod av falska skeptiker och myntade om dem begreppet pseudoskeptiker som inte var intresserade av att undersöka sanningen utan drevs av fördomar och fanatism, i strid mot naturvetenskapliga ideal. Deras ideologiska grund visade sig vara antihumanism som lett fram till nyaetism.

CSICOP är en pseudoskeptisk organisation som övergivits av de flesta vetenskapsmän som upptäckt dess egentliga agenda.

Pseudoskeptikerrörelsen dominerar idag Wikpedia med en inom CSICOP startad internationell wikipediaguerilla.

Alternativism

Alternativism har flera förklaringar. En psykologisk är
Konstruktiv alternativism.

Enligt psykologen George Kelly (1905-1967) är det viktigt att vi övar oss i alternativseende, för att få bästa möjliga sammanhang i vår verklighetsuppfattning och tolkning av det som vi tar del av och är med om.

Inom vetenskap är ett alternativistiskt tänkesätt nödvändigt för att utveckla kunskap. Något som framhållits av flera Nobelpristagare såsom den kinesiska forskaren Tu Youyou, för hennes upptäckter rörande en ny terapi mot malaria. [2]

– Det krävs forskare med ett alternativt tänkande för att söka nya möjligheter då det etablerade visar sig inte hålla måttet inom medicin när det gäller biverkningar, säkerhet och effektivitet.

Kreativitet är ett sätt att göra tankesprång som tillåter alternativa lösningar även inom vetenskap. [3]
Kreativitet är även förutsättningarna för skapande och utveckling inom kultur, konst, reklam och berättande.[4]

Kombinationen av vetenskap och kreativitet ligger bakom uppfinningar och samhällets utveckling. Psykologiska drivkrafter är nyfikenhet och vilja att se bakom hörnet.[5]

Komplikationer vid tolkning av begreppet

Alternativism skulle kunna uppfattas som motsatsen till fundamentalism men i själva verket kan man spåra en rigiditet även hos den alternativism som när den bestämt sig ser det konventionella etablerade som en motståndare istället för en möjlig samverkan. Det blir då en slags fundamentalistisk alternativism och i brist på bättre kan det vara värt att utreda detta som begrepp.

Möjlighet till olika perspektiv
Alternativism kan exempelvis utgöra valet av alternativ medicin och alternativa metoder. Den som har en öppen hållning kan se dessa som komplement till skolmedicin. En sådan inställning kan kallas holistisk då man använder olika möjliga perspektiv för att komma fram till en möjlig lämplig lösning.
Det alternativa tänkandet är vanligt även inom skolmedicin och på sjukhus som sägs ska hålla sig till vetenskap och beprövad erfarenhet men som kan behöva pröva helt nya vägar.
Anders Hernborg, distriktsläkare ifrågasätter begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Han säger att det alltid kommer att finnas ett »gap« där det saknas strikt vetenskapligt underlag för mycket av det läkarna gör.

Konflikt
På motsvarande sätt som vissa inom skolmedicin kan bekämpa komplementära lösningar kan då fundamentalistiska alternativister bekämpa skolmedicinen i sin helhet och kan ha ett fördomsfullt negativt förhållningssätt till sjukhus och dess personal. Därmed uppstår en fiendskap mellan alternativ och etablerat.

Fiendskap till alternativism från antihumanistiskt håll:
CSI ökänd för ett pseudoskeptiskt förhållningssätt kallar sökande efter alternativa metoder för Mystiska medicinska alternativ.

Här ingår även Quackwatch som formulera endast en sorts vetenskap och hävdar att genom den utestängs alternativ medicin. [6]

Det finns också risk för intolerans mellan livsåskådningar och trosföreställningar.
”Varning för Förbundet humanisterna” är en artikel av professor Peter Wahlgren vid juridiska institutionen, Stockholms universitet, publicerade på Dagens Juridik 2007-06-07  LÄNK

Källor

1) Urbandictionary Länk
2) Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2015 Pressmeddelande
3) Roberta Ness, The Creativity Crisis, Reinventing Science to Unleash Possibility LÄNK
4) Yannis Hadzigeorgiou et al, Thinking about Creativity in Science Education, Creative Education
2012. Vol.3, No.5, 603-611 LÄNK
5) Intelligensens kritiska massa,Cecilia Christner 2009-08-04, Forskning och framsteg LÄNK
6) Quackwatch

Skeptisk om skeptiker / Skeptical about skeptics

Skeptisk om skeptiker / Skeptical about skeptics bildades i slutet av 2014 som efterföljare till ”Skeptical Investigations” på skepticalinvestigations.org som löpte 2004-2014.

Skeptisk om skeptiker är en internationell gruppering av forskare som har som syfte att motverka fientligt och dåligt underbyggda attacker som riktats av dogmatiska skeptiker mot banbrytande forskare och deras forskning.

Sund skepsis är en viktig del av vetenskap men pseudoskeptiker som kallar sig skeptiker, utnyttjar okunskap som ett vapen för att försvara sin rigida ideologi.

Denna ideologi har flera motiv och den är grundlagd och fastslagen av psykologiprofessor Paul Kurtz i ett antal manifest i CSICOP (Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal). Professor Marcello Truzzi som var med i CSICOP från början hoppade av då han insåg att detta var inte sund skepticism utan syftade till att prångla ut en uppfattning som saknade vetenskapligt stöd. Truzzi ansåg rörelsen vara dominerad av pseudoskepticism.

Konsekvensen av ett sådant förhållningssätt hämmar fri forskning. Den nyateism som följde i spåren på denna rörelse avfärdade en rad företeelser som rör inte bara andliga fenomen utan även medvetande och livets och människans egenskaper.

De tror enbart på rent materiella världen, ett universum fyllt med maskinliknande varelser. De tror att levande sinnen är inget annat än hjärnans kemi, att medvetandet är en illusion och avfärdar automatiskt några bevis på motsatsen.

Medlemmar av militanta skeptiska organisationer tänker ofta på sig själva som försvarare av vetenskap och förnuft mot vidskepelse. Detta är värdiga mål, men vi på Skeptisk mot Skeptiker anser att vetenskap och förnuft skall beakta bevisen för oförklarade fenomen vetenskapligt, snarare än att anta a priori att de inte existerar. Vi värdesätter vetenskap och skepsis, men inte vetenskaplig fundamentalism. Vårt syfte är att sätta strålkastare på dessa självutnämnda portvakter och motverka deras dogmatiska argument.

Militanta skeptiska organisationer kan också beskrivas som antihumanismens föreningar.

På Skeptical about Skeptics finns en sitemap som visar vilka pseudoskeptiker som granskats.

Sida 1 av 6

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén