1976 grundade professorerna Marcello Truzzi och Paul Kurtz skeptikerrörelsen CSICOP, Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, (senare förkortat till CSI).

I praktiken inleder man också den Vetenskapliga inkvisitionen som får en organiserad form med flera associerade föreningar och grupper  (IHEU) och en strategisk plan.

CSI påstod sig vilja undersöka sanningen angående paranormala fenomen, men målet var att bekämpa religion och dem som hade tro på det andliga och mediala.

Inom några år tog Truzzi avstånd från organisationen. Han ansåg att den bestod av falska skeptiker och myntade om dem begreppet pseudoskeptiker som inte var intresserade av att undersöka sanningen utan drevs av fördomar och fanatism, i strid mot naturvetenskapliga ideal. Deras ideologiska grund visade sig vara antihumanism som lett fram till nyaetism.

CSICOP är en pseudoskeptisk organisation som övergivits av de flesta vetenskapsmän som upptäckt dess egentliga agenda.

Pseudoskeptikerrörelsen dominerar idag Wikpedia med en inom CSICOP startad internationell wikipediaguerilla.