Vetapedia

Alternativet till Wikipedia

Library - Wallpapersafari.com

Kategori: Hälsa (Sida 2 av 2)

WHO

whoWHO, Världshälsoorganisationen är ett FN-organ med 193 medlemmar som grundades 1948 och har högkvarter i Genève.? WHO koordinerar internationell medicinsk hjälp till drabbade av sjukdomar som sars, malaria och aids. WHO bekämpar också andra sjukdomar genom att exempelvis distribuera vaccin.

Man driver också kampanjer för att minska tobaksförbrukning och forskning om magnetfält från mobiltelefoner.

Kritik efter svininfluensakampanjen

Pandemin som aldrig var en pandemi.

TEXTUTSNITT SvD Hård kritik mot pandemilarmet
– ”WHO har konsekvent vägrat lämna ut information om sina influensarådgivares jävsdeklarationer.

Den massiva kritiken har lett till ett antal ovanliga motaktioner från WHO:s sida. Det första steget var att tillsätta en som WHO säger fristående kommitté som ska utreda WHO:s pandemiinsatser. I den är däremot medlemmarnas namn offentliga. Men det faktum att ordförande i katastrofkommittén John Mackenzie själv sitter med i utvärderingen har fått många att redan nu ifrågasätta oberoendet.

Den andra insatsen är ett längre uttalande på WHO:s hemsida där organisationen medger åtminstone vissa problem. Huvudbudskapet slås fast än en gång: WHO har absolut inte fattat beslut för att öka industrins vinster. Men samtidigt förklaras att det är oundvikligt att WHO:s experter har band till läkemedelsföretagen, men WHO medger att rutinerna för att säkerställa industrikopplingar behöver skärpas.

WHO skriver också att det är förståeligt att hemlighållandet av namnen på medlemmarna i kriskommittén kan väcka misstankar om påtryckningar. WHO avslöjar också att under Sars-utbrottet utsattes WHO:s experter för olika former av kommersiell lobbypåverkan som hotade deras objektivitet.

Organisationen meddelar därför nu att samtliga namn i kommittén och deras eventuella industrikontakter ska offentliggöras så fort svininfluensan är över.

Slutligen lovar också WHO att skärpa rutinerna när det gäller kontrollen av och öppenheten om deras experters relationer med kommersiella intressen.

Frågan är om detta tystar kritiken.
SLUT TEXTUTSNITT SvD, Inger Atterstam 29 jun, 2010

Fotnot: Paul Flynns rapport lämnades till The Social, Health and Family Affairs Committee of the Parlamentary Asssembly of the Council of Europe (Pace). http://assembly.coe.int

LÄNKAR
WHO:s experter har kopplingar till läkemedelsindustrin | Aftonbladet 30 nov 2009
WHO får kritik för virushantering, TT SvD, april 2011
Förtroendekris skakar WHO | SvD
Börje Peratt: Svininfluensan sänkte WHO 10 nov 2011

National Health Federation

National Health Federation är en internationell och ideell hälsofrihetsorganisationen med yttrandestatus i Codex Alimentarius och vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor.

NHF vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda komplementära terapier samt avstå nationella vaccineringsprogram. Ett exempel på det är svininfluensavaccinet.

Länk till Svenska NHF

Wikipediakritik

Engelskspråkiga Wikipedia skriver att:

National Health Federation (NHF) är en lobbygrupp som främjar alternativ medicin. NHF är baserat i Kalifornien och beskriver sitt uppdrag som att skydda enskildas rättigheter att använda kosttillskott och alternativa terapier utan statlig begränsning. NHF motsätter sig också vanliga folkhälsoåtgärder såsom vatten fluoride och obligatoriska barnvacciner .

Vad som inte nämns är att Wikipedia är en lobbyencyklopedi i händerna på den antihumanistiska lobbyorganisationen IHEU i Sverige systerorganisationerna Vetenskap & Folkbildning (VoF) och Förbundet (anti)Humanisterna.

Svininfluensavaccinet – H1N1

Svininfluensan är ett virus som antas ha sitt upphov i ett ortomyxovirus för grispopulationer. Svininfluensa sprids normalt inte till människor men det har spekulerats i att det kan mutera eller också kan segment av arvsmassa från olika influensavirus blandas (så kallad reassortment) till former som gör det smittosamt från människa till människa.

Andra spekulationer menar att det kan vara en av människan skapad influensa och vars syfte var att tjäna pengar på vaccin.


Proof That The Swine Flu Epidemic Was Man Made and Intentional

Således en swinflu hoax en scam som kallades för pandemi för att förmå världen att vaccinera sig med ett vaccin vars eventuella skydd också ifrågasattes och sedan kom att kritiseras för att vaccineringen skadade de vaccinerade.

Wikipedia mörkar

Wikipedia nämner inget av biverkningar eller skador i sin artikel. Trots att det är klarlagt att vaccinet var långt ifrån prövat enligt ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” och att vaccinet kunde orsaka svåra neurologiska skador som narkolepsi.

Trots varningar från bland annat Danmark drev svenska folkhälsomyndigheter på massvaccinationshysterin i Sverige.

”Inför svininfluensa: Få bevis för att vaccination fungerar” SVT: Länk

Läkemedelsverkets information fick propagandautformningen:

Pandemisk influensa A(H1N1), vaccinet Pandemrix och antivirala läkemedel. LÄNK

Kostnaderna för det i Sverige inköpta vaccinet som sedan fick kastas uppgår till ca 325 miljoner kr.  [1]

Drivande bakom vaccinationskampanjen var Anders Tegnell, (numer Folkhälsomyndigheten) som med hjälp av Dagens Nyheter försökte dra igång en ny pandemi 2016. LÄNK

1)”Vaccin för 325 miljoner kastas”

 

Sida 2 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén