Utanför kroppen-upplevelse eller utomkroppslig upplevelse (UKU). På engelska Out of Body Experience (OBE) eller Soul Travel.

UKU är en typ av förnimmelse som många personer vittnat om särskilt under stress och skada. Barnafödande kvinnor berättar om hur de lämnat kroppen och set sig själv från taket. Ibland kan detta fenomen hänga samman med Nära Döden Upplevelse (NDU), då krävs att mätbara livssystem har stängts av som hjärta och hjärna.

En skeptisk och okunnig pseudoskepticism som kommer till uttryck i Wikipedias artikel vill gärna få det till hallucinationer, drömmar, hjärnskada eller pga droger. Men äkta UKU har att göra med ett oberoende medvetande.

Mängden redovisade fall överskrider vetenskapens krav på validering. [1]

UKU ur medicinsk synvinkel

Patienter som upplevt UKU  uppger sig ha sett föremål i rummet som har varit dolda för personens fysiska ögon. Man har även under sin UKU följt med personer ut ur rummet och till parkeringsplatsen.

Wikipedia tar här felaktigt upp studier om remote viewing som inte är UKU och använder irrelevanta studier och referenser för att avfärda UKU. Så även här blir det fel. Remote viewing är endast möjlig genom oberoende sinnen.

Referenser

Dr. Charles Tart’s Study of Verified Perception in Out-of-Body Experiences LÄNK

Out Of Body Experiences Proven By Scientific Study LÄNK

Andra M. Smith and Claude Messier  (10 February 2014 | doi: 10.3389/fnhum.2014.00070) ”Voluntary out-of-body experience: an fMRI study”, School of Psychology, University of Ottawa, Ottawa, ON, Canada

Out of Body Experience Research Foundation LÄNK

The woman who ’can leave her body at will’: Student sheds light on the strange brain activity involved in out-of-body experiences. Daily Mail, Sarah Griffiths, 7 March 2014 LÄNK