Titti Nordieng född 28 januari 1965 i Borås, är utbildad och yrkesverksam inom kommunikation och media. Hon skriver även böcker och har parallellt med sin yrkeskarriär utvecklat sitt författarskap.

Titti Nordieng är född i Borås men tillbringade de första 12 åren av sin uppväxt i Nässjö innan familjen flyttade till Mullsjö. Redan från tidiga år var skrivandet och skapandet centralt i Titti Nordiengs liv.

Passionen för det skrivna ordet och det kreativa flödet har fortsatt. Därför var valet av utbildning en självklarhet. Titti Nordieng utbildade sig inom kommunikation och mediekunskap på Högskolan i Jönköping 1989-92. Efter utbildningen bosatte sig Titti Nordieng i Göteborg.

Kommunikation

Titti Nordieng driver egen verksamhet i kommunikationsbyrån Ninetyfive, där hon arbetar som kommunikationskonsult och författare. Begreppet Ninetyfive har sitt ursprung i att 95 procent av människans tankar är desamma som dagen innan. Om människor fortsätter att tänka samma tankar begränsas potentialen för nya idéer och utveckling.

Titti Nordieng har inom verksamhetsområdet för Ninetyfive skapat ett kommunikationskoncept som handlar om att utforska nya idéer och outnyttjad potential som leder till insikter och utveckling. Inom människor och organisationer. Det ifrågasätter myten om att kommunikation är ett verktyg som får människor att tyst svälja budskap och se världen på samma sätt som kommunikatören.

Kommunikationen handlar istället om att hjälpa människor att se bortom sig själva och förstå andra. ’Make others cool’ är Satya Nadellas (CEO på Microsoft) ledord för en organisation i utveckling. När kommunikationens essens handlar om hur människor kan samarbeta och inspirera varandra till utveckling är sannolikheten stor att begreppet ’What’s in it for me’ framgångsrikt kan ersättas med ’How can I support you’.

Lite mer konkret kan kommunikaitonen Ninetyfive erbjuder handla om att stödja digitaliseringen i stora organisationer, eller hjälpa medarbetare att förstå affärsplanen ur både företagets, teamets och det personliga perspektivet. Den kan skapa produktiva samarbeten och stödja medarbetare i att göra medvetna val ur ett större perspektiv än det individuella.

Titti Nordieng har som Communication Manager framgångsrikt skapat kommunikation som stödjer digitaliseringsprocessen i stora globala organisationer. Hon har ett brinnande intresse för att med enkla ord och målande liknelser förklara fakta och sammanhang som vid en första anblick kan kännas svåra att förstå.

Författaren Titti Nordieng

I Titti Nordiengs böcker utforskas verklighetens natur och människans personliga potential. Hon började sitt skrivande i bloggen Pippi Grön som handlade om hälsa och personlig utveckling. Därifrån gick hon vidare in i författarskap och gav ut två böcker som berör personlig utveckling, människans potential och verklighetens natur ur ett vetenskapligt perspektiv.

Titti Nordiengs tredje bok, med titeln ’Livet som Avatar’, är under produktion. Här utforskas ’The Big Theory of Everything’, en vetenskaplig teori tillika verklighetsmodell, som redan Einstein på sin tid efterfrågade. En teori som förklarar de vetenskapliga motstridigheterna och förenar fysik och metafysik i en logisk helhet.

Titti Nordiengs kommande bok tar med läsaren in i den virtuella verkligheten. En verklighet där fundamentet är information i form av medvetenhet och den fysiska verkligheten inte existerar av sig själv oberoende av människan utan endast upplevs subjektivt genom människans sinnen. En verklighetsmodell som har potential att initiera ett nytt vetenskapligt paradigm.

Externa länkar