Den enkla och entydiga innebörden av teosofi, utifrån Adyar-rörelsen, är ett fritt sökande utifrån tre syften:

  1. Att bilda en kärna av mänsklighetens allmänna broderskap utan åtskillnad med avseende på ras, trosbekännelse, kön, eller samhällsställning eller hudfärg.
  2. Att uppmuntra jämförande studier i religion, filosofi och vetenskap.
  3. Att studera oförklarade naturlagar och människans latenta krafter.

Externa länkar

Teosofiskasamfundet.se

Teosofiska Samfundets stiftande och utveckling, Herbert Edlund

TS-Adyar.org