Enligt Paretoprincipen, eller 80/20-regeln, står 20% av ansträngningarna ofta för 80% av verkan. Paretoprincipen hjälper dig att tex bättre prioritera dina arbetsuppgifter vilket leder till att du ökar produktiviteten. Detta beror på att 20 % av orsakerna ofta står för 80 % av effekterna.

Vilfredo Pareto, 1870

Vilfredo Pareto, 1870. Licens: Public Domain

Vilfredo Pareto observerade 1896 att 80% av Italiens mark ägdes av endast 20% av befolkningen. Omfattande bevis stöder tanken att en liten andel av befolkningen innehar betydande makt.

80/20-regeln kan observeras och tillämpas inom många områden.

  • 80 % av en växts produktion kommer från 20% av växten.
  • 20 % av ett företags inkomst kommer från 80% av dess kunder.
  • 80 % av målen/poängen gjordes av 20% av spelarna.

När du använder den här regeln, avgör var du behöver fokusera dina ansträngningar för att få ut så mycket som möjligt av ditt arbete. Om du kan dela upp ditt arbete i mindre delar kan en studie av Paretoprincipen hjälpa dig att avgöra vilken del av ditt arbete som har störst inflytande.

I en arbetssituation kan du identifiera vilka jobb som har störst inverkan. Genom att göra det kan du slutföra 80% av den effekt du är kapabel till. Genom att tex fokusera på de viktigaste uppgifterna under dagen kan du maximera dina egna resultat eller din arbets-teams resultat.