ID2020 är en ickestatlig organsiation (NGO) som förespråkar digital ID för den miljard papperslösa människor i världen och underbetjänade grupper som flyktingar. Clive Smith efterträdde grundaren Dakota Gruener som verkställande direktör 2022.

Bild: Digital Identity. Chart by Mercola.com

Historia

I maj 2016 samlades över 400 personer vid FN:s högkvarter i New York för att diskutera hur man kan tillhandahålla digital identitet till alla, ett definierat mål för hållbar utveckling som omfattar 1,5 miljarder människor som lever utan någon form av erkänd identifiering.

Experter inom blockchain och annan kryptografisk teknik gick samman med representanter för tekniska standardiseringsorgan för att identifiera hur teknik och annan expertis från den privata sektorn kan uppnå målet.

Toppmötet 2018 hölls i september 2018 och fokuserade på att definiera vad som utgör ett ”bra” digitalt ID. Sponsorer för evenemanget inkluderade FN:s kontor för informations- och kommunikationsteknik (OICT), FN:s flyktingorgan, Internationella teleunionen och Danmarks generalkonsulat i New York.

Under 2019 startade ID2020 ett nytt program för digital identitet i samarbete med Bangladeshs regering och Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI).

Mission

ID2020 är ett offentlig-privat konsortium som arbetar för FN:s 2030-mål för hållbar utveckling om att tillhandahålla juridisk identitet för alla människor, inklusive världens mest utsatta befolkningar.

ID2020 har publicerat en uppdragsbeskrivning med tio punkter, som inkluderar:

”Vi anser att individer måste ha kontroll över sina egna digitala identiteter, inklusive hur personuppgifter samlas in, används och delas.”

Extern webbplats

Referenser