Denna faktapost är under utveckling.

Uppfattning: Så kallade mRNA-vacciner kan inte anses vara vacciner i dess egentliga betydelse. Det finns inga likheter med traditionella vaccin med högt avdödade patogener. Detta nya är ett genmodifierat, nanoteknikbaserat experiment med en rad främmande produkter – och korrekt namn vore genoccin.

Källa