Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika (engelska Truth and Reconciliation Commission, förkortat TRC) bildades 1996 efter avskaffandet av apartheid.

Det var ett domstolsliknande organ där utsatta offer fick vittna inför kommissionen och personer som begått våldshandlingar förhördes och gavs möjlighet att be om amnesti. Kommissionen leddes av ärkebiskop Desmond Tutu.

TRC, den första av de 1003 offentliga utfrågningarna ansågs som en viktig del av övergången till full och fri demokrati i Sydafrika. [3]

Institute for Justice and Reconciliation (Institutet för rättvisa och försoning) grundades 2000 som efterföljare till organisation TRC.

Sanningskommissioner

Sannings- och försoningskommissioner

Den nationella kommissionen för sanning och försoning i Chile

Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika

Sannings- och försoningskommissionen i Kanada