Alternativet till Wikipedia

Kategori: Kommission

Sannings- och försoningskommissioner

Inrättande av Sannings- och försoningskommissioner har sin upprinnelse i och inspiration från Den nationella kommissionen för sanning och försoning i Chile som inleddes 1991, kallad Rettig Report efter sin ordförande.

Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika (engelska Truth and Reconciliation Commission, förkortat TRC) bildades 1996 efter avskaffandet av apartheid. Det var ett domstolsliknande organ där utsatta offer fick vittna inför kommissionen och personer som begått våldshandlingar förhördes och gavs möjlighet att be om amnesti. Kommissionen leddes av ärkebiskop Desmond Tutu.

Sannings- och försoningskommissionen i Kanada initierades av parterna ingående i First Nation. Uppdraget var en del av en holistisk ideologisk syn på anklagelserna om övergrepp och andra skadeverkningar för ursprungsbefolkningen kallad indianer i vardagligt tal men beskriver sig själva som aboriginal (Ursprungsfolk) alternativt First Nations people, dvs före Kanada och före USA. Det egna namnet på många urfolk i Nordamerika betyder eller innehåller just människa.

Kommissionen inrättades officiellt den 2 juni 2008 och avslutades i december 2015.

Sanningskommissioner

Sannings- och försoningskommissioner

Den nationella kommissionen för sanning och försoning i Chile

Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika

Sannings- och försoningskommissionen i Kanada

Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika

Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika (engelska Truth and Reconciliation Commission, förkortat TRC) bildades 1996 efter avskaffandet av apartheid.

Det var ett domstolsliknande organ där utsatta offer fick vittna inför kommissionen och personer som begått våldshandlingar förhördes och gavs möjlighet att be om amnesti. Kommissionen leddes av ärkebiskop Desmond Tutu.

TRC, den första av de 1003 offentliga utfrågningarna ansågs som en viktig del av övergången till full och fri demokrati i Sydafrika. [3]

Institute for Justice and Reconciliation (Institutet för rättvisa och försoning) grundades 2000 som efterföljare till organisation TRC.

Sanningskommissioner

Sannings- och försoningskommissioner

Den nationella kommissionen för sanning och försoning i Chile

Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika

Sannings- och försoningskommissionen i Kanada

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén