Sjuklövern är ett  pejorativt politiskt epitet för de sju traditionella riksdagspartierna. Begreppet står för att  partierna har principiellt samma åsikter och visioner om invandring, integration och mångkultur. Begreppet innefattar även sjuklöverns ovilja att samarbeta med Sverigedemokraterna. Sjuklövern fungerar även som ett missnöjesbegrepp.

Kritik mot Wikipedia

Begreppet sjuklövern finns inte på Wikipedia per dagens datum.