Ordet pseudoskeptiker syftar på en person som driver ett osunt skeptiskt tänkande, som låter egna fördomar och privata uppfattningar råda över fakta och vetenskap. Det utestänger ett utforskande sinnelag, har avsaknad av öppenhet och ger sken av vetenskaplighet fastän de stödjer sig på uppenbar pseudovetenskap.

Uttrycken är särskilt utmärkande för antihumanismen.

se vidare pseudiker
Pseudoskepticism