Pseudiker är en förkortning av pseudoskeptiker och kommer av pseudoskepticism en term myntad ca 1978 av professor Marcello Truzzi för den skeptikerrörelse (CSICOP senare förkortat till CSI) han varit med och startat.

Pseudikern (en term myntad av Börje Peratt) kännetecknas av kommentarer som är nedsättande, kränkande, sexistiska och raljerande. Dess mentala profil gör det svårt, om inte omöjligt, till en förnuftig dialog. Man uttalar sig (utan fakta) tvärsäkert om de förhållande man diskuterar.

Denna rörelse ska inte jämföras med naturlig skepticism som bör prägla förhållandet till sina egna slutsatser inom verksamhet som journalistisk, vetenskap, polisiärt arbete och rättsskipning.

Kritiken mot skeptikerrörelsen kommer främst från de som lämnat rörelsen. Truzzi övergav CSI då han ansåg att den bestod av falska skeptiker som inte var intresserade av att undersöka sanningen utan drevs av fördomar och fanatism, i strid mot naturvetenskapliga ideal.

Truzzi har utvecklat sin kritik i flera sammanhang en är artikeln The Anomalist.

Skeptikerrörelsen skulle analogt med detta kunna namnges Pseudikerrörelsen. Den är frekvent närvarande och besätter många forum på nätet där näthuliganismen frodas.

Många pseudiker är associerade till eller medlemmar i nyateistiska och antihumanistiska rörelser. De är vanligtvis organiserade i någon av antihumanismens föreningar.

Medvetet eller omedvetet eftersträvar man att orsaka förvirring och i praktiken leder det till att man förvillar både sig själv och omgivning.

Exempel på pseudikerresonemang är att tvärsäkert uttala sig om förhållanden och att sakna grund för fakta eller avsiktligt påstå felaktigheter.

Pseudikerrörelsen finansieras av läkemedelsindustrin och politiska rörelser främst med marxistisk grund. LÄNK