Julian Huxley tog initiativ till ”The International Humanist and Ethical Union” IHEU bildat 1952.
Tillsamman med Paul Kurtz utvecklar de tankar om en global regering i linje med kommunismens mål och strategi.

Med efterdyningarna av det Kalla kriget blir denna inriktning omöjlig och man måste finna en alternativ rubricering för samma mål. Valet faller på Humanism.

Från annekteringen av Humanism manifesto (1933) sker med Humanism manifesto II (1973) en dramatisk svängning av begreppet sekulär humanism från kristen religion till ateism.

De som kontrollerar Sekulära humanister via det nybildade IHEU hävdar att Humanism inte alls är religiös, men ”vetenskaplig”. Denna förvandling genomdrevs i enlighet med den strategi som professor Paul Kurtz och Julian Huxley lade upp.

Vid denna tid fanns ännu inte ateism inskriven i rörelsens program. Julian Huxleys teser kom dock att handla om att undanröja religion, andetro och Gudstro, hinder som ansågs vara i vägen för ”sann vetenskap”. Här förklarades biologisk evolution och arvshygien avgörande för människans framtid. Dess ursprungliga ideologi står att läsa i ”The uniqueness of Man” av Julian Huxley från 1941.

”… den faktiska elimineringen av de lägsta och mest degenererade typerna,”… ”De lägsta skikten reproducerar sig för fort därför … får de inte ha alltför enkel tillgång till understöd och sjukvård så att man inte förhindrar det naturliga urvalet som gör det lätt att avla barn eller få dem att överleva, lång arbetslöshet bör därför vara en grund för sterilisering.”

Marxisten Paul Kurtz (född 1925), professor i filosofi vid State University, USA blev ordförande i Humanistunionens styrelse och skulle bli Huxleys vapendragare i den slutliga omformningen mot en ren ateistisk agenda. Programmet vittnar inte om humanistiska ståndpunkter utan renodlad ateism och naturalism. Därför betraktas namnet Humanistunionen som en förvillelse.

I Sverige representeras rörelsen av Förbundet Humanisterna. De har från flera håll föreslagits att ändra namn.

”Humanisterna” bör vara ärliga och byta namn, Anders Gerdmar 2010-11-20.

Ett förslag är ”Ateistiska Naturalister”.

I Paul Kurtz kommande manifest 2 (1973), 3 (2003) och år 2000 kan vi se steg för steg hur alltmer ateistiska argument förs in och antireligiösa skrivningar blir alltmer tydliga. Fram till inrättandet av en ny organisattion CSICOP (senare CSI) kallad skeptics men som avslöjas vara pseudoskepticism.