Healing (helande) är ett begrepp som står för att läka och hela men även att bygga upp och stärka. Wikipedia har en artikel som uttrycker en inskränkt och fördomsfull uppfattning om handpåläggning och förbön. I den artikeln påstås att ”Healing har inte vetenskapligt bevisats verksamt”. Det stämmer inte. Bevismängden från utförda studier i enlighet med naturvetenskaplig metod ger evidens för hur ”helande energi” med olika healingmetoder har konstruktiv effekt på objekt som inte känner till insatsen och därmed kan placeboeffekt uteslutas.

Forskning på ansedda Karolinska Institutet under ledning av professor Kerstin Uvnäs-Moberg  visar på att healing, även på distans, fungerar. Denna forskning  har dock varit föremål för mörkläggning.  [1]

Genom en vetenskaplig design där kontroll och försöksgrupp ingår kan även spontan självläkning uteslutas inom statistisk felmarginal.

Healing ingår i Integrativ medicin och praktiseras på sjukhus över hela världen och även inom det militära. [2][3][4]

Personer som medvetet och aktivt utövar healing går under beteckningen Healer. Här diskuteras om en utsedd eller självutsedd healer har en särskild gåva, om förmågan kan övas upp och om förutsättningarna finns hos alla människor. Det finns fog för en naturlig skepticism men om man generellt utan att ta hänsyn till vetenskaplig dokumentation dömer alla utövare som charlataner så har man gjort sig skyldig till pseudoskepticism.

Intentionellt helande

Intentionell kommer av intention och står för avsikt, uppsåt och viljeinriktning. Ett medvetandetillstånd som ”är riktad mot” någonting. Intentionell healing [5][6] har studerats av forskare som Marilyn Schlitz [5]:

Syftet med denna uppsats är att diskutera en eventuell användning av avsikt (intention) som ett samlande begrepp i studiet av medvetande / kropp / ande och helandemetoder (healing). Brett definierat, innebär healing avsiktlig projektion av medvetenhet med syfte till läkande-effekt och välbefinnande hos annan. Begreppet avsiktlig läkning (intentional healing) omfattar ett brett spektrum av hälsofrämjande eller läkandeutlösande aktiviteter.

Metoder

Distanshealing [7][8] och förbön [9]
Distanshealing är inte riktigt samma sak som förbön även om det finns likheter. Förbön har oftast en religiös bas, en tro på Gud. Distanshealing kan utföras utan sådan tro eller innebörd. …. ”Må det bästa ske” ersätter då uppmaning om eller tro på gudomlig inverkan. Det finns flera studier som prövat effekter av både distanshealing och förbön många av dessa vittnar om effekter andra är kritiska och kommer fram till att det finns inga bevis för effekter. Båda kan ifrågasättas för bias. Dock finns brett upplagda studier på healingmetoder som säkerställer effekt.

Yoga [10]
Yoga har i sig många olika tekniker, men i princip handlar det om fysisk kontroll av kroppen, mental kontroll av tankar och emotionell behärskning av känslor. Dessa kan riktas mot kontroll av inre organ. ”

Poser som ”ligga hund” kan få ner nivåer av inflammation hos cancerpatienter (New Study Shows Yoga Has Healing Powers). [7]

Ayurveda [11]

Reiki och handpåläggning [12][13]

Mindfulness och meditation

Samtal – dialog – terapi

Hypnos

Mental träning

Djurterapi [16]
Hur djur kan hela människor har praktiserats i fängelser och på sjukhus med validerade resultat där försöksgruppens välmående och hälsa är avsevärt högre än kontrollgrupper.

Natur och trädgård [17]

Sömn och dröm

Framkallad glädje

Clowner på barnavdelningar på sjukhus. Komedier.

Ljud och musik [14]

Ljus och konst [15]

Spridning

Storbritannien använder olika healingmetoder på sjukhus och även vid cancervård [18]
och i USA är healing under spridning även inom Health care. [19]
Exempel på det är sjukhuset John Hopkins. [20]

Forskningsinstitutioner

The Healing Foundation UK Centre for Burns Research Institution: Cardiff University, in partnership with the Welsh Centre for Burns and Plastic Surgery, the Morriston Hospital. Länk

Kritik

Mängden kritik mot healing från skeptikerhåll är i allmänhet pseudoskeptisk och utan vetenskaplig undersökning. Dock finns det seriösa artiklar på området, en är av Rob Stein ”Researchers Look at Prayer and Healing” som presenterats som artikel i Washington Post. [21]

En studie om förbön på 1800 patienter (2006) kom fram till att förbön inte gav positiva effekter Long-Awaited Medical Study Questions the Power of Prayer. [22]

En mycket kritisk artikel (2009) som kraftigt ifrågasätter förbön på religiös grund är Prayer and healing: A medical and scientific perspective on randomized controlled trials. Denna studie är dock ett uttryck för bias, dvs i förväg bestämd negativ inställning och därmed pseudoskeptisk attityd där man förnekar alla studier som givit för healing validerande resultat med positiv effekt av insats. [23]

Referenser

1) Text: Eva Olsson och Tony Eckardt.  ”KI mörkade statistiskt säkerställd forskning på healing ” . 8 Dec, 2014  Newsvoice. Länk

2) AIDS STUDY: Fred Sicher, MA; Elizabeth Targ, M.D.; Dan Moore, Ph.D.; Helene Smith, Ph.D., “A Randomized Double-Blind Study of the Effect of Distant Healing in a Population with Advanced Aids”, The Western Journal of Medicine, Volume 169, number 6. (Dec. 1998): 356-363

3) Healing Touch with guided imagery for PTSD in returning active duty military: A randomized controlled trial. Military Medicine, 177 (9), 1015-1021, T Jain, S., McMahon, G.F. , Hasen, P., Kozub, M.P., Porter, V., King, R. & Guarneri, E.M. (2012). Länk1 Länk2 Abstract Länk 3 PDF hela studien

4) Scripps Health Jain, Shamini; McMahon, George F.; Hasen, Patricia; Kozub, Madelyn P.; Porter, Valencia; King, Rauni; Guarneri, Erminia M. (2012) Marines’ PTSD symptoms reduced via integrative medicine, study shows, Science Daily, September 24, 2012 Länk

5) Dacher, Elliott (1991) Intentional Healing: A Guide to the Mind/Body Healing System Länk

6) Schlitz, Marilyn Ph.D. (2003) INTENTIONAL HEALING: Exploring the Extended Reaches of Consciousness PDF

7) Distant Healing Studies and Articles länk

8) The Efficacy of “Distant Healing”: A Systematic Review of Randomized Trials Länk

9) Jeanie Lerche Davis, Can Prayer Heal? Does prayer have the power to heal? Scientists have some surprising answers. Länk

10) Susan Brink (2014), New Study Shows Yoga Has Healing Powers, National Geographic, Länk

11) Jayalakshmi K, January 27, 2015, Ayurveda’s healing powers: Top research institutions conducting mega study on traditional Indian medicine Länk

12) Green Lotus, Reiki Really Works: A Groundbreaking Scientific Study – UCLA pdf

13) William Lee Rand, Healing Research, Reiki Research, Länk

14) Julie Rovner Mars 2012, Pet Therapy: How Animals And Humans Heal Each Other Länk

15) Dr Shelley Snow, Concordia University, Montreal, Quebec, Canada 2011, Healing Through Sound: An Exploration of a Vocal Sound Healing Method in Great Britain, The College of Sound Healing, Länk

16) Healing art. Länk

17) How Hospital Gardens Help Patients Heal, Länk

18) Cancer research UK Länk

19) Creating Optimal Healing Environments in a Health Care Setting Länk

20) The Johns Hopkins Hospital Länk

21) Rob Stein (Friday, March 24, 2006), Researchers Look at Prayer and Healing, Washington Post, Länk

22) Long-Awaited Medical Study Questions the Power of Prayer, The New York Times Länk

23) Chittaranjan Andrade, (2009) Prayer and healing: A medical and scientific perspective on randomized controlled trials Länk