Gigekonomi

Gigekonomi – Brightmill. Foto: Rawpixel.com. Free image for commercial use.

GIGEKONOMI. Nya termer dyker upp hela tiden inom företagsbranschen. Det kan vara temporära trender, ny teknologi som kräver andra arbetssätt och helt nya yrken. Och sedan dyker det upp nya kulturer och arbetssätt som kan förändra hela arbetsmarknaden. Ett av dem har fått termen gigekonomi.

Brightmill hjälper företag att hitta interimschefer och kompetent personal för kortare uppdrag eller temporära arbeten. Dessa arbeten kan sedan leda till fasta anställningar men oftast är det ett slags frilansjobb där en person med erfarenheter och kompetens inom exempelvis ekonomi, hyrs in som en interim ekonomichef. Deras upplägg är en del av gigekonomin där fasta tillsvidareanställningar inte ligger i fokus.

På grund av den digitala utvecklingen och automatiseringen i samhället har nya yrken dykt upp samtidigt som många yrken sakta fasas ut och försvinner. Det är samma utveckling som man kunde se när industrialiseringen kom till Sverige på 1800-talet. Många jobb som tidigare ansågs livsviktiga och som en självklar del av arbetsmarknaden, behövdes inte längre.

Gigjobb och gigekonomi

Många branscher har också valt bort att göra “småjobb” eftersom det inte bär sig. Det är inte värt att åka ut till en villa och montera en VVS-blandare eller att hjälpa någon att borra hål i betongväggen där teven ska hänga. Sådana här småjobb har fått otrolig efterfrågan och många väljer nu att göra gigjobb, antingen på heltid eller på sidan av sin vanliga anställning. Det finns redan sajter med tusentals uppdrag som kan vara allt mellan himmel och jord: att montera ett IKEA-kök eller hjälp med bokslutet på den enskilda firman.

Förmedlade uppdrag under 2016–2017 ökade med 26 procent världen över, detta är alltså ett globalt fenomen. Det råder stenhård konkurrens mellan frilansarna och oftast hänger mycket på priset. När det kommer till större uppdrag är det dock kompetensen som får bestämma, har du spetskompetens eller lång erfarenhet inom en viss bransch blir du en eftertraktad interim eller frilansare.

Varför väljer många att arbeta så här?

Majoriteten säger att flexibiliteten är en viktig faktor samt att du får jobba med olika saker hela tiden, du fastnar aldrig i ekorrhjulet. Och för de som tar sig an de mindre uppdragen handlar det om att dryga ut inkomsten eller ett sätt att få arbete när en tillsvidareanställning är svår att få.

Text: Extern skribent