Foliehatt,   filmen "Signs" (2002) - Foto: Touchstone-Pictures (IMDB)Foliehatt är ett begrepp som uppstått i samband med en science fiction-novell ”The Tissue-Culture King”, av Julian Huxley (1927) där en metallklädd hjälm används som skydd mot tankeläsning. Julian Huxley mer känd för ”Du sköna nya värld” kom att tillsammans med George Orwells 1984 förebåda en värld av intolerant, materialistisk, ateistisk makt där man vänder på begreppen så att krig är fred, okunskap är kunskap och antihumanism är humanism.

Bild: Foliehatt, filmen ”Signs” (2002) – Foto: Touchstone Pictures (IMDB)

Kritik

Orwells och Huxleys materialistiska framtidsvisioner kan anses vara helt eller delvis förverkligad genom Paul Kurtz organisationer, i Sverige representerad av skeptiker från föreningen Vetenskap och Folkbildning och Förbundet Humanisterna. Inom dessa organisationer används foliehatt om alla som inte ställer upp på föreningarnas världsuppfattning av nyateism, scientism (överdriven tro på ffa. naturvetenskap) och antihumanism.

Begrepp som används för att beskriva meningsmotståndare är nedvärderande och raljerande, såsom; ”pladder, sladder, foliehatt”, då man inte förmår föra en civiliserad dialog.

Dessa skeptiker kännetecknas av pseudoskepticism och av en grundmurad rigiditet därmed uppfyller dessa skeptiker kriterierna för att själva vara foliehattar eftersom de skärmat av sig från ett bättre vetande.

Dessa foliehattar uppvisar en obefintlig självrannsakan eller granskning av verkligheten utan är fast i sina fördomar. Bristande källkritik är utmärkande drag. Samtidigt använder man motsvarande omdömen om dem man utser som fienden. Denna slags överföring av egna brister och projektion av svagheter kan ha sitt ursprung i mental störning.

Kommunikationsforskare Per Anders Forstorp beskriver i studien Makten över folkvettet: Skeptiker i svensk offentlighet, ingående föreningen Vetenskap och Folkbildning, dess militäriska organisation, uppbyggnad av anonyma förföljare och ofta aggressiva mentalitet.

Kritik mot posten ”foliehatt” på Wikipedia

Posten ”Foliehatt” på Wikipedia är initierad av Jacob Lundberg således öppen identitet vilket är ovanligt. Hans text är saklig. Sedan kommer Rigwelter (Mattias: ägnar sig åt städarbeten och andra vaktmästarsysslor. Jag är administratör och byråkrat) med versioner som är mer av pseudoskeptisk karaktär. Man kan följa diskussionen och se hur den är utformad av dessa ”skeptiker” på ett sådant sätt så att de själva inte kan utpekas som foliehattar.

Offentliga personer (och medier) som i den öppna debatten utpekar andra personer till foliehattar

Bland dem som använder Foliehatt om meningsmotståndare finns:

  • Riksdagsledamot Fredrik Malm (FP) numer (L) [1]
  • P1-programmet Genier och foliehattar (Martin Wicklin). [2]

Källor

1) MP-ledamots massmejl väcker kritik, AB LÄNK
2) Producerat av Tredje Statsmakten (public service) för SR.