Evidensbaserad journalistik är baserad på korrekta fakta, relevans och proportioner snarare än allmänt tyckande, vinklingar, faktaförvrängningar och hittepå.

Journalister som arbetar med evidensbaserad journalistik är noggranna med att kontrollera fakta, referenser och trovärdigheten hos källor.

Besläktat med evidensbaserad journalistik

Evidensbaserad journalistik står mycket nära god undersökande journalistik (även kallat granskande journalistik eller grävande journalistik). Den raka motsatsen till evidensbaserad journalistik är förslagsvis skvallerjournalistik som enbart baseras på anekdoter, rykten och hörsägen utan kontroll om det finns fakta bakom påståenden.

Evidensbaserad journalistik skiljer sig från vetenskapsjournalistik som endast är en inriktning på ämne dvs mot vetenskap och nyheter inom vetenskap De brukar oftast vara populärvetenskaplig snarare än fackvetenskaplig. Besläktat med vetenskapsjournalistik är vetenskaplig publicering som handlar om publikation av forskningresultat.

Relaterat

Evidence-based journalism

Analytic journalism