Koptiska

Archon i gnosticismens mytologi är någon av ett antal världsstyrande makter som skapades med den materiella världen av en underordnad gud som kallas Demiurgen (Skaparen).

Även om gnosticism inte utgjorde en enda rörelse, var de flesta gnostiker religiösa dualister som ansåg att materia är underlägsen och anden är god och att frälsning uppnås genom esoterisk kunskap, eller gnosis.

Eftersom gnostikerna under 2:a och 300-talen betraktade den materiella världen som direkt ond eller som produkten av misstag, sågs Archons som illvilliga krafter. De numrerade 7 eller 12 och identifierades med antikens sju planeter eller med zodiakens tecken. Vissa gnostiska tänkare, som Valentinus, utvecklade mytologier inspirerade av den kristna idén om frälsning genom Kristi inkarnation.

I dessa berättelser identifierades demiurgen och arkonerna med Guden, änglarna och lagen i Gamla testamentet och fick därför hebreiska namn.

Den återkommande bilden av Archons är den av fångvaktare som fängslar den gudomliga gnistan i mänskliga själar som hålls fångna i materiell skapelse.

Enligt vissa mytologier var syftet med den gnosis som skickades från det gudomliga ljusets sfärer bortom universum, genom den gudomliga emanationen (eon) Kristus, att göra det möjligt för gnostiska initierade att passera genom arkonernas sfärer in i ljusets sfärer.

Källa: Archon, Britannica.com