Wikipediaguerilla kontrollerar utvalda artiklar och bedriver en systematiska förvanskning av icke önskvärda artiklar.

En verksamhet som sker i organiserad form inte bara i Sverige utan i hela världen under ledning av skeptikerorganisationen CSICOP (Numera CSI).

Pseudoskeptikerrörelsen har idag stort inflytande över Wikpedia med en inom CSI startad internationell wikipediaguerilla.

På svenska Wikipedia har pseudoskeptikerna försökt tvätta rent från begrepp som nyateism och förvanskat artiklar om de personer som legat bakom denna rörelse. Ett exempel är artikeln om Richard Dawkins en av Nyaetismens fyra ryttare: Richard Dawkins Wikipedia historieförfalskning

Ett annat exempel är James Randi som är en guru för CSI och som får stort utrymme på engelska Wikipedia. Den svenska har också skönmålat och förvanskat biografin om Randi.

Wikipediaadminstratörer som är lierade med pseudoskeptikerrrörelsen:

Yger, Grape och Spito, den senare känd ledare av svensk wikipediaguerilla och har hög ställning inom VoF, Vetenskap & Folkbildning. De som gör dessa guerillaredigeringar döljer sig således alltid bakom anonyma ”nicks”. Man måste ifrågasätta trovärdigheten av ett sådant system.

Wikipedia används även av företag, organisationer, politiska partier och privatpersoner och det öppnar för behov av granskning av artiklar. Ideella moderatorer gör där ett stort arbete som tyvärr undergrävs av moderatorer med en kommersiell, politisk, ideologisk eller religiös agenda.

Marcia DiStaso, docent vid amerikanska universitetet Penn State, ledde en undersökning som kom fram till att 60 procent av Wikipediaartiklar om företag innehöll sakfel.

– En stor andel faktafel fungerar inte för någon, särskilt inte för allmänheten som litar på Wikipedia för noggrann och balanserad information, säger hon till Daily Mail.

Länkar

Peratt, Börje (artikel först publicerad 2010) Vetenskap och Folkbildning – en åsiktspolis på Wikipedia.

Torbjörn Sassersson (2011) Vetenskap och Folkbildning försöker kontrollera poster på Wikipedia.