Syftet med sajten ”Vetenskap och Forskning” (VoF)

VoF är en webbplats med information om forskning och som listar forskningsreferenser inom framför allt hälsa och medicin

  • att lista referenser på forskning, this inom framförallt hälsa och medicin, find som bedöms vara oberoende av industrins ekonomiska intressen.
  • att för den allmänna debatten visa att det finns forskning och vetenskapliga bevis för alternativa synsätt och metoder som avviker från mainstream i Sverige.
  • att åter etablera de ursprungliga definitionerna av orden ”vetenskap”, ”forskning” och ”den vetenskapliga metoden”.

Ambition

Vetenskap och Forskning hänvisar den intresserade i riktning till forskning som inte är finansierad av industrin, som inte sker på uppdrag av industrin för dess egenintressen. Det är en svår uppgift, men det är värt ett försök.

Nätverk

Bakom encyklopedin finns ett tiotal experter och sakkunniga inom flera ämnesområden relaterat till hälsa. Det är oväsentligt vilka vi är. Det viktiga är vetenskapen och forskningens resultat och individerna bakom dessa studier. Alla frågor kring forskningens resultat och enskilda rapporter hänvisas därför till respektive ansvarig forskare. Var och en inom nätverket som lämnar bidrag är enbart ansvarig för det han eller hon  själv bidragit med.

Vad VoF inte är

Vetenskap och Forskning ”VoF” är inte en intresseförening eller en branschorganisation. Ingen kan bli medlem för en medlemsavgift. Denna vetenskapssajt VoF ska inte blandas ihop med VoF som är en opinionsbildande förening som bekämpar det mesta av ”alternativ” karaktär.

Läs om hur den fria forskningen är hotad