”Vetenskaplig metod” är en term för aktiviteter som rör utforskande av verkligheten för att bringa kunskap.

Reduktionismen är en metod som lanserats av Descartes men som är grovt missförstådd också inom naturvetenskapen. Descartes förordar inåtvänd analys och litade inte på sinnen eller dess observationer. Resultatet presenterades sedan av Guds nåd som en uppenbarelse. Undrar om de som stöder sig på Descartes har förstått det.

Det förekommer idag två huvudsakliga riktlinjer inom vetenskaplig metod en kvantitativ ansats och en kvalitativ.

Vetenskaplig metod, kvantitativ ansats
Metod för insamling av kvantitativ empiri, databearbetning och analys.
Omfattar statistik.

Vetenskaplig metod, kvalitativ ansats
metod för insamling av kvalitativ empiri, databearbetning och analys.
Omfattar lära genom göra. Experiment och fördjupningstudier.