Vaccin.me är informationssajt som samlar kritiska fakta, rön och forskning om vaccinernas biverkningar. Det sker genom att publicera redaktionella artiklar, omvärldsbevakning, drabbade människors berättelser samt varningssignaler från whistleblowers, läkare och forskare.

Vaccin.me [1] grundades av Linda Karström, Marina Ahlm och Torbjörn Sassersson. Sajten lanserades 29 december 2011.

Vaccin.me har gjort en snabb framgång på svenska internet genom att den kunnat förmedla vaccinkritik av  hög kvalitet på gentemot flera målgrupper såsom: allmänheten, läkarkåren, vårdcentraler, jounalister, politiker och andra beslutsfattare. Besökarantalet varierar normalt mellan 500 och 1000 lästa sidor per dygn inräknat enstaka besökstoppar på upp till några tusental lästa sidor/artiklar per dygn.

Kritik mot Vaccin.me och kritik mot kritiken

Kritik mot Vaccin.me har främst kommit från ”fickor” inom den svenska skeptiska aktiviströrelsen med en övertro på vaccin, men även beslutsfattare [2] [3] från myndigheter och politiska partier har omnämnt Vaccin.me i upprörda ordalag.

Trots att Vaccin.me främst återger fakta från verkligheten, kända internationella fall och samlad kritik som finns i andra länder får fortfarande inte vaccinernas kända och misstänka biverkningar en plats i svenska mediers redaktionella artiklar eller i debatten. Endast narkolepsi har som vaccinationsskada uppmärksammats i Sverige.

Webbadresser och referenser

[1] Vaccin.me