Transpersonella fenomen kan beskrivas utifrån ett antal kännetecknande faktorer. De utgör delar som alla eller några kan inträffa under samma transpersonella upplevelse.

  • Tidslöshet, den linjära tidsuppfattningen försvinner, ”Allt är Nu”.
  • Rumslöshet, rumsliga gränser försvinner. All förflyttning är möjlig och ifrågasätts inte.
  • Verkligheten som speglas i upplevelsen känns ’verkligare’ och rikare än vår ’vanliga’ verklighet.
  • Kunskapsförmedlande, man får insikt på kognitiv nivå. Det innebär att man upplever sig ta del av sanningar som man inte visste om tidigare.
  • Frid, kärlek, en upplevelse av fullkomlighet som går bortom allt individen tidigare medvetet upplevt.
  • Förändrande av värderingar och insikter som leder till omfattande personlighetsförändring.
  • Motsatser förändras och upphör.
  • Gåva, upplevelsen kan inte viljemässigt skapas, den ’ges’.

Zen´s Satori-upplevelse, ”upplysningen”

… Roshin [=lärare i Zen] betraktade mig med inträngande falkögon när jag steg in i rummet, gick fram till honom, … … och sedan satte mig framför honom i ett spänt, upprymt sinnestillstånd … … ’Världsalltet är Ett’, började han, och varje ord borrade sig som en gevärskula rätt in i mitt medvetande. ’Sanningens måne’ – plötsligt försvann roshin, rummet och vartenda föremål i en omtumlande svallvåg av upplysning och jag övergöts med en strålande, outsäglig härlighet … I ett flyktigt ögonblick av evighet var jag ensam – jag allena existerade … Så flöt roshin in i blickfältet. Våra blickar möttes och förenades, och vi brast ut i skratt … ’Jag har det nu! Jag vet! Det finns ingenting, absolut ingenting. Jag är allting och allting är ingenting!’ utropade jag mera för mig själv än till roshin, reste mig och gick ut … ”(Zens Tre Pelare, Kapleau,1984, s.248)

Nära döden-upplevelser (NDU) omfattar flera transpersonella fenomen till dem hör Utanför-kroppen-upplevelse (UKU)

Peak Experience

”Maximalupplevelsen har sitt eget inneboende värde; den är ett mål i sig själv. Upplevelsen är perfekt, fulländad och sig själv nog. Den är alltid bra och önskvärd och känns aldrig som nånting ont och obehagligt. Många författare har framställt maximalupplevelser som nånting så värdefullt, att de, hur sällan de än förekommer, gör livet värt att leva. Även Maslow´s försökspersoner beskrev dem som ett av de yttersta målen i livet. (Därför är det obegripligt, menar Maslow, att så många psykologer inte vet om deras existens eller också ställer sig likgiltiga inför dem eller påstår, att maximalupplevelser inte går att studera.)”(Pia Eerikäinen,1982,s.22..)

Börje Peratt anser å andra sidan att det finns liknande peak experince som inte alls upplevs behaglig men som kan ha positiv effekt på andlig utveckling. (Tolv Sinnen, 2012, s. 208)

Bergson beskriver också något som närmast kan betraktas som maximal-upplevelse, detsamma som Maslows Peak experience, och han kallar den del av psyket som kan uppleva detta tillstånd för det transcendenta Självet.
– ”Den inre upplevelsen av det transcendenta Självet, och dess intima förbindelse och förening med det personliga jaget, ger dem som har den en känsla av mening och inre expansion, vetskap om att på ett eller annat sätt ta del i det gudomliga varandet. I de religiösa traditionerna och andliga lärorna från alla tidsåldrar finner man ett stort antal exempel på detta tema, ibland formulerade i djärva termer. I bibeln finns den uttryckliga meningen:
-Jag säger er; Ni är gudar och alla är Ni barn av det Yttersta Högsta.”

Referenslista

Tidskrift: The Journal of Transpersonal Psychology, ed. Miles A. Vich (1987), Stanford, California (= JTP nedan)
Armstrong, T., (1984), ”Transpersonal experience in chilhood”, JTP 2/84
Assagioli, R., (1975), ”Psychosynthesis”, Turnstone, London
Bergson, H. (1911) Creative Evolution New York: Henry Holt and Company
Brown, D. P. & Engler, J., (1980), ”The stages of mindfulness meditation: A validation study”, JTP 2/80
Brown, D. P., (1986), ”The stages of meditation in crosscultural perspective”, i ”Transformations of consciousness” ed. Wilber, Shambala, Boston & London
Butcher, P. , (1986), ”The phenomenological psychology of J. Krishnamurti”, JTP 1/86.
Deikman, A.J., (1986), ”Det observerande självet”, Natur o Kultur, Borås
Dubs, Greg, (1987), ”Psycho-spiritual development, Zen-Buddhism: …..”, JTP 1/87
Epstein, M., (1986), ”Meditative transformations of narcissism”, JTP 2/1986
Eerikäinen, P., (1982), ”’Peak-experience’, Maximalupplevelse”, TP 200-uppsats, Institutionen för tillämpad psykologi, Lund
Jacobson, N-O., (1979), ”Liv efter döden?”, Zindermans, Uddevalla
Kapleau, P., (1984), ”Zens tre pelare”, Livskraft/Via Förlagsgemenskap, Avesta
Ljungqvist, Hans, (1985) , ”Den transpersonella upplevelsen” , Institutionen för tillämpad psykologi, Lund
Maslow, A., (1968), ”Toward a psychology of being”, Princeton, New York
Meadow, M.J. & Culligan, K., (1987), ”Congruent spiritual paths: … ”, JTP 2/87
Meyer, G.,Roshi, (1988), Föredrag vid meditationsintensiv 23 – 28/2, Båstad

Peratt, B., (2012). Tolv Sinnen. Visam AB, Enebyberg.
Richter, A., ”Forskningen kring nära-döden-fenomen …”, paper vid steg-1-utbildningen, vuxenpsyk., Falun
Wilber, K., (1986), ed., ”Transformations of consciousness”, Shambala, Boston & London
Yamada Roshi, (1986), ’Zen och Religion’ i ’Zenvägen’ nr 21 (april – 86), red. Henrik Karlsson, Uppsala