Denna text är kopierad från Wikipedia. Wikipedias version av ordet transhumanism enligt nedan anses inte vara vilseledande av Vetapedias redaktion. Vetapedia kommer snart in med en egen text.

Se även: ”Life science”

Transhumanism är en internationell intellektuell och kulturell rörelse som förespråkar användning av teknik för att förbättra och utöka människans mentala och fysiska egenskaper.

Enligt transhumanismen har människan onödiga brister som leder till handikapp, lidande, sjukdom, åldrande och död, och dessa vill man överkomma.

Transhumanistiska tänkare studerar utvecklingen och användandet av teknik som kan användas för att förbättra människan, och vad denna kan ge för möjligheter och få för konsekvenser.

”Transhumanism” ses ofta som en synonym till mänsklig förbättring och rörelsen symboliseras ibland med tecknen >h eller h+. Även om den första kända användningen av termen ”transhumanism” är från 1957, så kom begreppets nutida mening till under 1980-talet, när futurister i USA började organisera vad som sedan dess har vuxit till den transhumanistiska rörelsen. Enligt transhumanistiska tänkare kan människan så småningom komma att få så väldigt utökade förmågor att termen ”post-människa” vore mer lämplig än ”människa”.

Transhumanism refereras därför ibland till som ”posthumanism” eller en form av transformationell aktivism inspirerad av posthumanistiska ideal.

Frågan om hur en transformerad framtida mänsklighet kommer att se ut i framtiden har intresserat en rad anhängare och kritiker från ett antal olika perspektiv och discipliner.

Transhumanism har beskrivits av en kritiker, Francis Fukuyama, som ”världens farligaste idé”.

Källa: Wikipedia