Terry-2013-08-19Terry Evans (Evans, Terence James Francis) född 1948 är ett brittiskt spiritistiskt medium som har blivit känt i Sverige via TV 4-serien ”Förnimmelse av mord” och ”Det okända”. Den senare sändes förut på TV 4 Plus en kanal som nu bytt namn till Sjuan.

Verksamhet

Terry Evans driver bolaget Creative Experiences Terry Evans AB som arrangerar storseanser och håller kurser i medialitet. Verksamheten utgår från bolagets kursgård i Fanthyttan utanför Örebro. På bolagets kurser lär man enligt dess webbplats ut ”vikten av att ge rena och neutrala bevis på liv efter döden”. Via företaget Respons Ability deltar Evans ibland i mer exklusiva andliga evenemang.

Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började tidigt. Hans första möte med ett spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder. Följderna av upplevelsen blev en vändpunkt i hans liv och dessa gav honom nya insikter, vilka fick Terry Evans att utveckla sin intuition.Grunden för hans arbete som medium baseras på ”Spiritualist Nations Unions” filosofi, vilken är en organisation som finns i Storbritannien. Terry Evans har blivit känd i Sverige via TV-serierna Förnimmelse av mord och Det okända.

Publicism och författarskap

Terry Evans är delägare i Ascala Magazine. Tidsskriften belyser ämnen som spirituell utveckling och mänskligt uppvaknande. Terry har även författat boken: ”Berget – vägen till frihet”, i vilken han berättar om sin livsresa och bergsmeditationen, en metod som Terry Evans utvecklat och använder i sin verksamhet.

Kulturens och vetenskapens perspektiv

Föreställningen om andekommunikation och spiritism varierar mycket från land till land i världen och spänner från att anses vara kontroversiellt till att vara helt accepterat som kulturyttring. Ur ett vetenskapligt perspektiv finns tekniska indikationer, anekdotiska bevis och historiskt verifierbara bevis på att andekommunikation är ett reellt fenomen. Mer om det i en separat post om andekommunikation.

Externa länkar

Terry Evans kursgård och hemsida

Terry Evans blogg

Terry Evans i ”Det Okända”