Alternativet till Wikipedia

Etikett: WHO

Pandemi

En pandemi (av grekiska pandemia, ”hela folket”), är en infektionssjukdom som får spridning över stora delar av världen och drabbar många människor. Under modern tid via influensavirus.

Drabbar sjukdomen lokalt eller bara ett enskilt land talar man istället om en epidemi. (referens Socialstyrelsen)

HISTORIK

Influensa, pest, kolera eller tyfus har orsakat pandemier, men även smittkoppor och tuberkulos. Pandemier av pest har utbrutit flera gånger med start i Kina:

  • Justinianska pesten nådde bysantinska riket 541-542 e.Kr. och har fått sitt namn efter kejsar Justinianus I.
  • Digerdöden i mitten av 1300-talet.
  • Ett tredje pestutbrott började i Kina 1894.

1900-talet har haft tre pandemier med varianter av influensa:

  • Spanska sjukan, 1918-1921 minst 35 000 svenskar avled. Totalt uppgick antalet döda till 50-100 miljoner i hela världen.
  • Asiaten, 1957 ca 300 000 svenskar insjuknade.
  • Hong Kong-influensan, 1968-1970. Det uppskattas att 1 miljon människor kan ha insjuknat under åren 1968-70.

Kritik mot Wikipedia

Wikipedia nämner svininfluensan (2009 – 2010) som en pandemi fast den aldrig var det vilket såväl WHO (Världshälso-organisationen) och FN (Förena Nationerna) fått hård kritik för.

”Pandemin som inte var någon pandemi”, sammanfattar den brittiske parlamentarikern Paul Flynn från Labourpartiet året med svininfluensa i en starkt kritisk rapport till Europarådet.

Han vänder sig främst mot http://vetapedia.se/who/:s agerande men också mot alla som ansvarat för svininfluensahanteringen som EU-organisationer och smittskyddsmyndigheter i respektive länder.

Deras artiklar ger ytterligare bränsle åt den återkommande huvudkritiken för överdrifter, hemlighetsmakeri och dolda relationer till läkemedelsindustrin inom WHO.

– WHO:s trovärdighet är svårt skadad, konstaterar tidningens chefredaktör Fiona Godlee och kräver snabba insatser för att återställa människors förtroende för FN-organisationen.

Det var den 11 juni förra året som WHO:s generaldirektör Margaret Chan under en dramatisk presskonferens förklarade att svininfluensan (H1N1) var en pandemi. Den främsta effekten var att ett stort antal länders kontrakt med vaccinföretag aktiverades och miljarderna kunde börja strömma in till företagen.

Nu ett år senare har svininfluensan i det närmaste försvunnit. Få eller inga nya fall noteras. Istället står flera länder med stora överskott av vaccin som de inte vet vad de ska göra med. Bara i Sverige handlar det till exempel om överblivet vaccin för sådär 400 miljoner kronor, i Irland över 100 miljoner.

Samtidigt ska enligt investmentbanken JP Morgan försäljningen av svininfluensavaccin renderat mellan 7 och 10 miljarder dollar i vinst till vaccinföretagen under 2009.

WHO:s agerande väckte snabbt kritik för alltför överdrivna uttalanden om riskerna och också om misstänkt påverkan från läkemedelsindustrin. SvD –Hård kritik mot pandemilarmet

Chan, Generaldirektören vid WHO, tog råd från en speciell nyinrättad katastrofkommitté som bestod av 16 experter. Vilka de var var dock hemliga, förklarade WHO. Det gick alltså inte att få reda på vilka de var och vilka band de eventuellt hade med vaccinindustrin. När denna jävskonflikt avslöjades fick WHO utstå mycket kritik och förlorade ekonomiska bidrag för att ha anlitat läkemedelsindustrins ”experter”. Dessa ”konsulter” bidrog till att sprida vanföreställningen om en pandemi i syfte att bredda vägen för massförsäljning av vacciner.

Svininfluensan var således aldrig en pandemi trots att Wikipedia, läkemedelsindustrin och Anders Tegnell (Socialstyrelsen) eftersträvar att övertyga alla om det. Syftet bakom Tegnells avsikter kan vi bara spekulera om. Han avancerade efter detta som chef och fick höga poster nu vid Folkhälsomyndigheten. [1]

NOT
1) VoF – Mörkrets krafter, Börje Peratt Utforskare, april 2014

WHO

whoWHO, Världshälsoorganisationen är ett FN-organ med 193 medlemmar som grundades 1948 och har högkvarter i Genève.? WHO koordinerar internationell medicinsk hjälp till drabbade av sjukdomar som sars, malaria och aids. WHO bekämpar också andra sjukdomar genom att exempelvis distribuera vaccin.

Man driver också kampanjer för att minska tobaksförbrukning och forskning om magnetfält från mobiltelefoner.

Kritik efter svininfluensakampanjen

Pandemin som aldrig var en pandemi.

TEXTUTSNITT SvD Hård kritik mot pandemilarmet
– ”WHO har konsekvent vägrat lämna ut information om sina influensarådgivares jävsdeklarationer.

Den massiva kritiken har lett till ett antal ovanliga motaktioner från WHO:s sida. Det första steget var att tillsätta en som WHO säger fristående kommitté som ska utreda WHO:s pandemiinsatser. I den är däremot medlemmarnas namn offentliga. Men det faktum att ordförande i katastrofkommittén John Mackenzie själv sitter med i utvärderingen har fått många att redan nu ifrågasätta oberoendet.

Den andra insatsen är ett längre uttalande på WHO:s hemsida där organisationen medger åtminstone vissa problem. Huvudbudskapet slås fast än en gång: WHO har absolut inte fattat beslut för att öka industrins vinster. Men samtidigt förklaras att det är oundvikligt att WHO:s experter har band till läkemedelsföretagen, men WHO medger att rutinerna för att säkerställa industrikopplingar behöver skärpas.

WHO skriver också att det är förståeligt att hemlighållandet av namnen på medlemmarna i kriskommittén kan väcka misstankar om påtryckningar. WHO avslöjar också att under Sars-utbrottet utsattes WHO:s experter för olika former av kommersiell lobbypåverkan som hotade deras objektivitet.

Organisationen meddelar därför nu att samtliga namn i kommittén och deras eventuella industrikontakter ska offentliggöras så fort svininfluensan är över.

Slutligen lovar också WHO att skärpa rutinerna när det gäller kontrollen av och öppenheten om deras experters relationer med kommersiella intressen.

Frågan är om detta tystar kritiken.
SLUT TEXTUTSNITT SvD, Inger Atterstam 29 jun, 2010

Fotnot: Paul Flynns rapport lämnades till The Social, Health and Family Affairs Committee of the Parlamentary Asssembly of the Council of Europe (Pace). http://assembly.coe.int

LÄNKAR
WHO:s experter har kopplingar till läkemedelsindustrin | Aftonbladet 30 nov 2009
WHO får kritik för virushantering, TT SvD, april 2011
Förtroendekris skakar WHO | SvD
Börje Peratt: Svininfluensan sänkte WHO 10 nov 2011

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén