Denna faktasida är sponsrad av Tranås Energi

Bra miljöval- Naturskyddsföreningen

Logon för Bra miljöval, Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen värnar om den svenska miljön och arbetar för att skydda naturen, den biologiska mångfalden och människans hälsa. Genom att informera konsumenter skapas en medvetenhet som skyddar hotade djur, växter och naturtyper.

Bra Miljöval

Märkningen Bra Miljöval är en del av det arbete som startades för 25 år sedan. Idag är Bra Miljöval den enda märkningen i Sverige som bedrivs av en miljöorganisation. Märkningen visar vilken produkt som är minst skadlig för miljön och den finns på produkter och tjänster inom nio olika verksamhetsområden.

Grundidén är att naturresurser måste sparas samt att människans hälsa och den biologiska mångfalden inte får hotas. Produkter och tjänster som märks med Bra Miljöval räddar naturen och kriterierna för att få ha märket är mycket tuffa. Det är en tredjepartsmärkning och är därmed inte kopplat till säljare eller köpare.

Miljömärkt el

Som konsument kan du välja att använda miljömärkt el om ditt elbolag har det som alternativ. El som är märkt med Bra Miljöval är inte samma sak som grön el. Det ställs hårda krav på hur miljömärkt el produceras och jobbar för att miljöpåverkan från elproduktion ska minska.

Grön el är ofta samma sak som ursprungsmärkt el och det garanterar endast att elen kommer från en särskild energikälla, men ställer inte några särskilda miljökrav. Varje såld kilowattimme el som är märkt Bra Miljöval ger pengar till projekt som reparerar miljöskador och minskar elanvändning genom effektivisering av energi.

En stor kontroll av alla företag som använder miljömärkningen utförs varje år av auktoriserade revisorer som har godkänts av Naturskyddsföreningen.

Miljömärkta försäkringar

Försäkringar drar in miljardbelopp varje år i Sverige, men pengarna investeras dessvärre i branscher som är ohållbara eller direkt miljöskadliga. Försäkrade hus och bilar kan dessutom lagas med material som är skadliga. En miljömärkt försäkring garanterar att försäkringsbolaget investerar försäkringspremierna i värdepapper inom hållbara branscher.

En vanlig försäkring kan istället tillåta försäkringsbolaget att investera i bolag som exempelvis sysslar med kolbrytning, vapentillverkning eller uranprospektering. Skaderegleringen sköts dessutom enligt högt ställda miljökrav och allt lagas med hållbara, energieffektiva material.

Miljömärkta kemikalier

Kemikalier används mycket i ett hushåll och finns bland annat i rengöringsprodukter, skoimpregnering och biltvätt. Det är tyvärr mycket enkelt att utsätta sig själv och miljön för skadliga kemiska ämnen, men föreningens miljömärkning garanterar att kemikalierna som finns i produkten är ofarliga.

Naturskyddsföreningen granskar alla ingredienser i produkten och uppdaterar ständigt sin lista med godkända och icke-godkända ämnen.

  • Ämnen som misstänks orsaka cancer eller
  • skada fertiliteten är förbjudna och
  • ämnen som ingår i miljömärkta produkter måste ha låg giftighet i vattenmiljön samt leva upp till hårda krav på nedbrytbarhet.
  • Hormonstörande och allergiframkallande ämnen är också reglerade enligt strikta krav.
  • Allergiframkallande ämnen är också förbjudna.
  • Naturskyddsföreningen ställer krav på företag att de har en ambition att öka andelen förnybar råvara i produkten för att minska klimatbelastningen.