whoWHO, Världshälsoorganisationen är ett FN-organ med 193 medlemmar som grundades 1948 och har högkvarter i Genève.? WHO koordinerar internationell medicinsk hjälp till drabbade av sjukdomar som sars, malaria och aids. WHO bekämpar också andra sjukdomar genom att exempelvis distribuera vaccin.

Man driver också kampanjer för att minska tobaksförbrukning och forskning om magnetfält från mobiltelefoner.

Kritik efter svininfluensakampanjen

Pandemin som aldrig var en pandemi.

TEXTUTSNITT SvD Hård kritik mot pandemilarmet
– ”WHO har konsekvent vägrat lämna ut information om sina influensarådgivares jävsdeklarationer.

Den massiva kritiken har lett till ett antal ovanliga motaktioner från WHO:s sida. Det första steget var att tillsätta en som WHO säger fristående kommitté som ska utreda WHO:s pandemiinsatser. I den är däremot medlemmarnas namn offentliga. Men det faktum att ordförande i katastrofkommittén John Mackenzie själv sitter med i utvärderingen har fått många att redan nu ifrågasätta oberoendet.

Den andra insatsen är ett längre uttalande på WHO:s hemsida där organisationen medger åtminstone vissa problem. Huvudbudskapet slås fast än en gång: WHO har absolut inte fattat beslut för att öka industrins vinster. Men samtidigt förklaras att det är oundvikligt att WHO:s experter har band till läkemedelsföretagen, men WHO medger att rutinerna för att säkerställa industrikopplingar behöver skärpas.

WHO skriver också att det är förståeligt att hemlighållandet av namnen på medlemmarna i kriskommittén kan väcka misstankar om påtryckningar. WHO avslöjar också att under Sars-utbrottet utsattes WHO:s experter för olika former av kommersiell lobbypåverkan som hotade deras objektivitet.

Organisationen meddelar därför nu att samtliga namn i kommittén och deras eventuella industrikontakter ska offentliggöras så fort svininfluensan är över.

Slutligen lovar också WHO att skärpa rutinerna när det gäller kontrollen av och öppenheten om deras experters relationer med kommersiella intressen.

Frågan är om detta tystar kritiken.
SLUT TEXTUTSNITT SvD, Inger Atterstam 29 jun, 2010

Fotnot: Paul Flynns rapport lämnades till The Social, Health and Family Affairs Committee of the Parlamentary Asssembly of the Council of Europe (Pace). http://assembly.coe.int

LÄNKAR
WHO:s experter har kopplingar till läkemedelsindustrin | Aftonbladet 30 nov 2009
WHO får kritik för virushantering, TT SvD, april 2011
Förtroendekris skakar WHO | SvD
Börje Peratt: Svininfluensan sänkte WHO 10 nov 2011