Succébo är titelnamnet på boken Succébo-Fröet till framgång av Börje Peratt.

$uccébo handlar om – Inspirationen att forma nytt, förändra sina livsbetingelser till det bättre och frambringa nya gynnsammare förutsättningar!

Succébo ställer frågan om livets uppkomst, evolutionen och om drivkraften att alltid söka det gynnsamma. Den hävdar ingen annan Gud än att skapandet finns i allt, i minsta organism. Den bryter mot uppfattningen att evolutionen är slumpmässig och antar hypotesen att varje organism eftersträvar gynnsamhet också i sin egen evolution. Succébo är en parallell till placebo. Liksom Placebos motsats ord är Nocebo är Fiaskobo motsatsord till Succébo.

Succébo handlar om – Inspirationen att forma nytt, förändra sina livsbetingelser till det bättre och frambringa nya gynnsammare förutsättningar! Vid livets början var det inriktat på evolution. Samtidigt pågår en utveckling av intelligenser och förmågor. Till dessa hör samspel och kommunikation vars ickehierarkiska funktion är bevisad på slemsvampsnivå. Fiaskobo hindrar till synes utveckling av framgångsrik samverkan men utgör samtidigt med sitt motstånd ett lärande.

Etymologisk bakgrund

Succébo utgår från latinska verbet succedere, ”tanken på framgång föder framgång”. Succedam, ”jag ska ha framgång.” Engelska: success -”att nå ett mål”. Italienska – successo. Det vedertagna begreppet för framgång är succé. Latinets ändelse -o betyder bland annat frö. Succé – o = ”frö till framgång”. Bokstaven b knyter ihop begreppet.

$uccébo stavning med genomstruket S ($) är en design som kritiserats för att likna dollartecknet (med två streck). Upphovet till denna S-form är designen till bokomslaget.

Referenser – Länkar

Medvetandet Uppkomst
Börje Peratt (2011) Succébo-fröet till framgång, Visam. Enebyberg. Libris 16092040. ISBN 978-91-977880-2-1