Beskrivs på wikipedia som ett förföljelsesyndrom och därmed patologisk. Det är inte hela sanningen. På svensk wikipediaartikel blandar man ihop stalking med polisbevakning, granskning och journalistisk undersökning vilket blir fel. Att kunna kontroller rörelserna hos en brottsling, mordbrännare, pedofil eller fridstörare för att minimera faran för omgivningen är samhällets sätt att skydda sig.

Stalking består i att frekvent, på ett olagligt sätt, förfölja en enskild person.
Fenomenet kan ha olika utseende, använda olika tekniker och har olika upphov och orsaker. Resultatet innebär att en människa drabbas av en slags manisk förföljelse som är obefogad, hotfull och störande på olika sätt. I princip handlar det om att kränka mänskliga rättigheter.

Polisen uppmanar till att anmäla stalking men man har ännu inte (20130223) tagit med nätstalking. Polisen rekommendation är:

Olaga förföljelse, i dagligt tal kallat stalkning, betyder att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en person. Anmäl förföljelsen till Polisen snarast och undvik kontakter med gärningspersonen.

Samma uppmaning gäller nätstalking. Därför har nu flera organisationer startat initiativ för att bemöta nätstalkare och näthatare.

Externa länkar

Datainspektionen

Kränkt.se