Skeptikerskolan är en webbaserad skola som består av en samling av 54 argument som baseras på Daniel Drasins samling av skeptiska argument: Zen and the Art of Debunkery från 1993. Daniel Drasins argument har bearbetats och översatts till svenska med Drasins tillstånd. Tanken är att med ”rätt” argument kan vem som helst lära sig att förkasta vad som helst. Alla och envar kan bli sin egen skeptiker eller debunker och använda skeptisk argumentationsteknik mot skeptikerna själva.

Orsaken till Skeptikerskolans uppkomst var observationen att skeptiska argumentationstekniker används på ett ohederligt sätt av skeptiker och lobbyister för att förkasta till exempel forskning och rön inom ämnesområden som kan uppfattas som politiskt inkorrekta, ifrågasätta etablerad vetenskap, konkurrera med skolmedicinen eller hota storindustrin. Argumentationsteknikerna i formen av ”pseudoskepsis” används i samhället för att påverka allmänhet, forskare, journalister, läkare, lärare, medier, politiker och press. Därför har ”pseudoskepsis” blivit ett problem som överskuggar god vetenskap, forskning och folkbildning. Skepsis dvs tvivelsjuka beter sig därefter som en smittbar psykologisk sjukdom i samhället när den är överdriven och ogrundad menar upphovsmannen. Torbjörn Sassersson noterade hur journalister upprepar de skeptiska argumenten i tid och otid.

Skeptikerskolan utgår från tanken att bakom god vetenskap och folkbildning finns tolerans inför olika tolkningsmöjligheter kring vetenskap, ett öppet nytänkande, en sunt kritisk attityd och en autentisk skepticism. Skeptikerskolan visar hur pseudoskeptiker vinklar, förvrider och argumenterar för att driva sina egna teser i sina försök till opinionsbildning och påverkan.

Målgrupper för Skeptikerskolan är journalister, akademiker, politiker och allmänheten.

Historik

Torbjörn Sassersson skapade den första svenska versionen av Skeptikerskolan den 4 november 2007. Innan det hette skolan Pseudoskeptikerskolan och den tidigaste dokumentationen (ref: web.archive.org) är från 12 december 2006 som en del i nättidningen Soul Travel Magazine.

Torbjörn Sassersson köpte domänen Skeptikerskolan.se den 16 november 2009. Skeptikerna Andreas Anundi och C-J Åkerberg (som driver bloggen Tankebrott) köpte domänen Skeptikerskolan.nu den 29 dec 2009 och året därpå gav de ut boken Skeptikerskolan på ett Bonnierförlag. Anundi och C-J Åkerbergs bok Skeptikerskolan har kritiserats för sin ”pseudoskeptiska” tendens.

Referenser

Skeptikerskolan