Alternativet till Wikipedia

Sökresultat: ”Hippokrates” Sida 1 av 3

Hippokrates ed

Hippokrates ed nedtecknad ca 500 år före Kristus, har påverkat utformningen av den moderna läkareden som under århundraden traditionellt avlagts av läkare och tandläkare inför deras examinering. [1] Dock inte längre i Sverige. Läkareden har i Sverige ersatts av Socialstyrelsens anvisningar. [2] Medlemmar i Sveriges läkarförbund har anvisningar om etik. [3] Den ursprungliga eden antas vara […]

Mänskliga rättigheter

Mänskliga fri- och rättigheter handlar om att alla människor, oavsett vem man är eller vart man bor, ska kunna leva fritt. Alla ska ha tillgång till sina rättigheter och kunna känna sig trygga med sina livsval och åsikter.  Detta utgör också historiskt humanismens värdegrund. Grundtanken är att människan föds fri och att alla människor är […]

Skolmedicin

Skolmedicin är en term för läkekonst som gärna utger sig för att vara baserad på ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” (Socialstyrelsens riktlinjer) och där de flesta länder (dock inte Sverige) låter läkare svära en läkared. ”Vetenskap” Vetenskap omfattar all forskning och kunskapsinhämtning oavsett metod. på Wikipedia avgränsas det till ”Vetenskap är sådan forskning som har publicerats […]

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén