Rinkebyfestivalen är en musikfest som sedan 1978 i princip årligen genomfördes i södra Järva fram till slutet av 1990-talet. Den har sedan dess återuppstått i olika konstellationer och på olika platser i Järva.

Definition festival
”En festival är ett stort musik- eller annat kulturevenemang.” (Wikipedia)

Rinkebyfestivalens första affisch 1978 målad av Börje Peratt (Börje S Persson) och upptryckt med stöd från Sveriges radios Ungdomsredaktion.

Rinkebyfestivalens första affisch 1978 målad av Börje Peratt (Börje S Persson) och upptryckt med stöd från Sveriges radios Ungdomsredaktion.


Den första musikfesten som kom att kallas Rinkebyfestivalen genomfördes på Rinkeby torg 7 juni 1978 i regi av nybildade Södra Järva musikgrupp i samarbete med Sveriges radios ungdomsredaktion.

Urklipp artikel "De arrangerar Rinkebys svar på Gärdesfesten 31 maj 1978

Urklipp artikel ”De arrangerar Rinkebys svar på Gärdesfesten 31 maj 1978


Initiativet togs av Börje Peratt verksam vid Sveriges Radios Ungdomsredaktion (då under namnet Börje S Persson). [1]

Uppgifter som stöder historiken bakom Rinkebyfestivalen finns i programförslag till Sveriges Radio [2], tidningsoriginal arkiverade hos Kungliga biblioteket [3] [4] [5] och genomförandet av affischen. [6]

Jerry Williams på Rinkeby torg 1978

Järva Nyheter 14 juni 1978 ”Stor Succé för Rinkebyfestival”

Börje Peratt var konferencier under hela festivalen som spelades in av Sveriges Radio. Börje redigerade också ihop en timme som sändes i P3 onsd 5 juli, 1978, kl 20.00. [7] [8]

Diskussion historieförfalskning

Det har diskuterats hur Rinkebyfestivalen kom till. Och det finns en del historieförfalskning i omlopp.

I urklippet ”De arrangerar Rinkebys svar på Gärdesfesten…” nämns de centrala drivkrafterna såsom Pär Adolfsson, Peter Larsson och Börje Persson och betydelsen av SR Ungdomsredaktion. Iris Berggren omnämns också men inte Tomas Beer.

Följande beskrivning finns det inga belägg för: ”Rinkebyfestivalen föddes 1974 av två eldsjälar: Iris Berggren och Tomas Beer.”

2013 kommenterade Iris Berggren på Wikipedia: [9]

Har nyss läst här att Börje Peratt tog initiativ till Rinkebyfestivalen 1977. Det kan väl ändå inte stämma! Tillsammans med några andra var jag med o startade festivalen 1976. mvh Iris Berggren

Upprinnelsen till den diskussionen var en filmförevisning 2001 i Husby och inför den presenterades regissören Börje Peratt i pressmeddelandet [10] som initiativtagare till Rinkebyfestivalen vilket Iris Berggren och Tomas Beer då reagerade på. De har iscensatt en egen historieskrivning och pressmeddelandet stod i strid med den.

Iris Berggren och Tomas Beer var verksamma vid Rinkeby Ungdomsgård och de har eftersträvat att ge sig själv äran till att ha startat Rinkebyfestivalen.

Bevis

Det är klarlagt att en musikfest 7 juni 1978 fick namnet Rinkebyfestival och det är klarlagt att det var Börje Peratt som tog det initiativet. [11].

Tomas Beer har i en intervju tillstått att det började med festival på Rinkeby torg då Jerry Williams uppträdde där. När det bevisades att denna musikfest ägde rum 1978 har han ändrat sig från 1974 till 1972 och annat event osäkert vad. Tidigare uppgift från Beer om Jerry Williams och länk till sådan intervju har avlägsnats från nätet.

Iris Berggren anger olika årtal. Ett är att den startade med en teaterföreställning 1974. Länk (Skärmdump intervjuer: ”Rinkeby då och nu” Christos Pappas intervjuar bl a Iris Berggren)

Rinkeby då och nu. Intervju med Iris Bergren av Christos Pappas juni 2007

”Rinkeby då och nu”. Intervju med Iris Bergren av Christos Pappas juni 2007


Motsägelsefulla uppgifter

En teaterföreställning är per definition ingen festival. Tomas Beer ändrade sin uppgift till 1972 i en diskussion på Facebook 14 jan 2014. (FBgruppen Rinkeby festivalen) [12] (skärmdump nedan citatet okorrat).

Perraten har fel ,vi startade den med andra fridisledare 72 med ungdomsgården som utgångspunkt och Iris var min förestädare där ,då jag jobbade som fritidsledare i Rinkeby flyttade in 1971. den 14 januari kl. 16:54 · Gilla

Skärmdump Facebook Grupp: Rinkebyfestivalen diskussion 14 jan 2014.

Skärmdump Facebook Grupp: Rinkebyfestivalen diskussion 14 jan 2014.

Trots uppmaningar redovisar Beer inte vad som gjordes, datum, med vilka och var.

Diskussion på Wikipedia visar att Tomas Beer och Iris Berggren är oense. Beer pekar på att det var i huvudsak att presentera musik och Berggren påstår att det var en teaterföreställning. Och i en intervju kallar hon tillblivelsen en slump. Med tanke på Peratts programförslag och produktionsansvar via Sveriges Radios Ungdomsredaktion, planeringen och förberedelserna i Södra Järva musikgrupp så var det snarare målmedvetet och organiserat och ingen slump.

CITAT från diskussion Rinkebyfestivalen på Wikipedia:

Tomas Beer, en gräsrotsröst. Länk till en intervju där Tomas Beer påstår att startåret var 1974 med Jerry Williams: ”- Rinkebyfestivalen är en festival som först och främst presenterar musik… Den har startats 1974 utifrån Rinkeby Fritidsgård där jag arbetade och jag har varit inblandad i den från början. De första åren hade vi ingen scen, allt ägde rum på betonggolvet framför pizzerian. … Jerry Williams (1974)…” (intervju av Christos Pappas). Tidningsartiklar Rinkebyfestivalen 1978 visar att dessa uppgifter är felaktiga och att årtalet var 1978. På affischen som jag tog fram 1978 står Jerry Williams: Poster Rinkebyfestivalen 1978 Jun14 by borjeperatt. Samtal med journalisten Kenneth Seremet (som var med som barn) vittnar via hans egna fotografier att det inte kan ha varit 1974 utan snarare 4 år senare. Kenneth tillhör de journalister som också skrivit fel årtal 1974 efter intervju med Beer.” (Diskussion 14 okt 2013 kl. 10.03)

Kommentar: länken till ”Tomas Beer, en gräsrotsröst”. Sidan är nu borttagen.

Kritik mot vissa administratörer på Wikipedia

På Wikipedia har man sedan 2012 i samband med Peratts granskning av Vetenskap & Folkbildning, Humanisterna och deras kontroll av Wikipedia verkat för att ändra och om möjligt ta bort Peratts Wikipediaartikel. (Den har legat ostörd i många år). En drivande kraft bakom angreppet är signaturen Spito mer känd som David Eskilsson ordförande för Vetenskap och Folkbildning i Göteborg. Spito har också varit pådrivande i denna artikeldiskussion rörande Rinkebyfestivalen. [13]

Referenser

1) Börje Peratt blogg ”Funderingar och intryck”; Artikel 5 oktober, 2013 Länk: Rinkebyfestivalen 1978
2) Pop-Rock-Folk gala Projektförslag till Sveriges Radio Ungdomsredaktion, Börje S Persson, 6 april 1978. Länk Programförslag
3) Järva Nyheter, Anna Sundfeldt Ahlefelt, Stor Succé för Rinkebyfestivalen”, 14 juni 1978. Länk urklipp
4) Järva Nyheter, Anna Sundfeldt Ahlefelt, ”Rinkebys svar på Gärdesfestivalen – ’När 1000 personer samlades i centrum'”, 14 juni 1978. Länk urklipp
5) Järva Nyheter, Anna Sundfeldt Ahlefelt, ”De arrangerar Rinkebys svar på Gärdesfesten”, 22 maj 1978. Länk urklipp
6) Affischens tillkomst.
7) DN Västerort, ”Hel P3-timme med musik från Södra Järva”, 29 juni 1978. Länk urklipp
8) DN västerort förortsbilaga ”Musik från Rinkeby”. Länk urklipp
9) Wikipediadiskussion Peratt Rinkebyfestival 2013
10) Filmvisning Bella & Real (Kortfilmen) Pressmeddelande 27 sept 2001
11) ”Rinkebyfestivalen föddes 1974 av två eldsjälar: Iris Berggren och Tomas Beer”: Det bör påpekas att detta påstående saknar verifierbar dokumentation. Det föreligger oklarheter från på Berggren och Beer angående årtal. Inga som helst artiklar redovisas som kan stärka påståendet.
12) Facebook Rinkebyfestivalen diskussion 14 januari 2014
13) Artikel ”Vetenskap och Folkbildning – en åsiktspolis på Wikipedia”, Börje Peratt, Newsvoice, 25 okt 2013.