Pseudovetenskap är forskning som inte följer någon av de etablerade vetenskapliga metoder som erkänns inom vetenskaplig tradition.

Kritik av Wikipedia

En wikipediaguerilla ägnar sig åt politisk historierevisionism

Det är angeläget att här påpeka att Wikipedias artikel beskriver pseudovetenskap utifrån naturalismens snäva ramar som omöjliggör en stor mängd metoder som gäller inom den akademiska världen och inom de flesta forskningsinstitutioner.

Forskning som rör sjukvård, ekonomi, teknik, samhälle, och beteendevetenskap och som rör verkligheten ryms inte inom de banala krav som presenteras på Wikipedias sida. På Wikipedia förklaras vetenskap som att all forskning ska kunna upprepas med exakthet och man ska kunna förklara orsak och verkan. De som ställer dessa krav på orsak och verkan menar samtidigt att universum och livet har uppstått ur ingenting och att evolutionen är resultatet av slumpmässiga mutationer. Sådana förklaringar är bevis för pseudovetenskap. Man ställer sig inte frågan om det kan finnas andra orsaker och utesluter således andra möjligheter än slump.

En sådan förminskning av vetenskapen skulle utesluta läkekonstens utveckling som har skett och fortfarande till största delen sker per empiri. Dvs man prövar sig fram.

Se även kvasivetenskap