Pseudo contrails (pseudocontrails) eller till synes falska utsläpp av ”normala” föroreningar och vattenånga från jetplan på hög höjd. Pseudocontrails är utsläpp av vatten och föroreningar som vägrar att försvinna som normala contrails gör efter bara någon minut eller några få minuter. Termen pseudocontrails är ett tillskott till debatten om chemtrails och contrails samt geoengineering. Pseudocontrails kan i vissa fall anses vara ekvivalent med chemtrails.

Se även chemtrails [pseudo contrails]

Foto nedan från 27 november 2013, Skåne, Sverige. Fotografen är anonym. Läs mer om fotot

Skane-27nov2013-chemtrails