Plattlandet (Flatland, Edwin A. Abbott, 1884) handlar om den tvådimensionella ”plattmänniskan” i det alldeles platta landet, världen med bara två dimensioner.

Varelserna i Plattlandet är geometriska figurer – streck, trianglar, kvadrater osv, som rör sig på landets yta.