Philadelphia-experimentet
Philadelphia-experimentet påstås ha varit ett hemligt experiment som ska ha utförts av amerikanska flottan i Philadelphia Naval Shipyard, USA, någon gång runt den 28 oktober 1943. Syftet med detta experiment sägs ha varit att försöka göra ett fartyg, jagaren U.S.S. Eldridge, osynligt för radar genom att skapa en ”elektromagnetisk bubbla” som skulle avleda radiovågor runt skeppet. Enligt uppgifter ska experimentet inte bara ha lyckats med detta utan också ha gjort att skeppet förflyttades i tid och/eller rum, för att sedan återvända till Philadelphia Naval Shipyard. Experimentet anses av vissa vara kopplat till Montauk Project. Amerikanska flottan står fast vid att inget sådant experiment ägt rum.

Experimentet
Experimentet sägs ha varit grundat på Albert Einsteins storförenade teori vars syfte var att förena elektromagnetism med gravitation.

Film
Det har gjorts flera dokumentärer och spelfilmer baserade på experimentet. 1984 filmatiserades berättelsen i The Philadephia experiment. Producent Stewart Raffill.

Källor
1. The Montauk Project: Experiments in Time; Preston Nichols & Peter Moon; Sky Books, New York, 1992.