Operation Gladio var kodnamnet på en ”stay-behind” operation i Europa under det kalla kriget. Gladio var ett NATO-projekt. Deras arbeta var fokuserat på att motarbeta kommunismen.